Filtros de busca

Texto

Clase de solución:

Provincia

Sector destino da solución

Tipoloxía de solución:

Tipos de cliente

Tamaños de cliente

Compartir:

CLICTIC, S.L.

Datos xerais

r/ Conde de Torrecedeira, 97, 36202 , Vigo,

Tfno: 986 467 115.

www.clictic.es
clictic@clictic.es

Descrición

Entidade de outsourcing, principalmente no ámbito da consultoría, a formación e o telemarketing, prestando servizos e suministrando produtos de calidade, adaptados en cada momento ás necesidades específicas e concretas dos seus clientes.

Áreas de negocio

Consultoría TI, Desenvolvemento de contidos e multimedia, Marketing dixital, Outsourcing de servizos de TI, Servizos web, Software.

Principais sectores clientes

Ensino, TIC.

Produtos e servizos