Filtros de busca

Texto

Clase de solución:

Provincia

Sector destino da solución

Tipoloxía de solución:

Tipos de cliente

Tamaños de cliente

Compartir:

COMPUTER-3, S.L.U.

Datos xerais

Computer-3

r/ Montero Rios, 66-68, Baixo, 27002, Lugo,

Tfno: 982 284 050.

http://www.computer-3.com
computer-3@computer-3.com

Descrición

Computer-3 nace en 1985 como empresa informática de Solucións Informáticas integrais para Pemes. Co ritmo de crecemento tecnolóxico, a demanda de servizos e a confianza nos nosos clientes conseguimos que, a nosa actual estructura garantice unha eficaz capacidade de resposta grazas ao equipo humano que integran o plantel de Computer-3, dividida en departamentos de Consultoría TI, Programación(I+D+I) Software e Servizos Web, Asesoría xurídica TI e Seguridade da Informacion, Servizo de Asistencia Técnica, Hardware e infraestructuras e Formación.  

A gran experiencia acumulada en diversas áreas e a constante adaptación ás novas tecnoloxías e dotrinas do entorno actual, permítenos estar capacitados para executar unha gran variedade de proxectos, co fin de adaptar e adecuar as empresas ás novas tecnoloxías que afectan a un importante núcleo de sectores coa finalidade de adaptar e adecuar ás empresas as novas tecnoloxías. Sendo unha constante e mellora continua nos nosos servizos, reflexadas nas nnosas certificaciones de calidade ISO 9001 e 14001. 

Áreas de negocio

Aplicacións empresariais, ERP e CRM, Consultoría TI, Formación, Hardware informático, Outsourcing de servizos de TI, Seguridade e privacidade, Servidores e almacenamento, Servizos web, Xestión e integración de sistemas.

Principais sectores clientes

Administracións Públicas, Alimentario, Comercio, Industria.

Produtos e servizos