Filtros de busca

Texto

Clase de solución:

Provincia

Sector destino da solución

Tipoloxía de solución:

Tipos de cliente

Tamaños de cliente

Compartir:

ZEMSANIA CONSULTING, S.L.

Datos xerais

ZEMSANIA CONSULTING, S.L.

r/ Olmos, 28 - 2º B, 15003 , A Coruña,

Tfno: 981 916 690.

www.zemsania.com
rrhh_vigo@zemsania.com

Descrición

Empresa de Solucións e Servizos Tecnolóxicos de ámbito internacional, co obxectivo de aportar a mayor satisfacción e calidade aos seus clientes e Profesionais.

ÁREAS DE NEGOCIO:
ICT services & consulting
- 20 xestores de Seleción e Xestión RRHH especializados por áreas tecnolóxicas, realizando unha constante tarea de networking cós diferentes profesionais do sector TIC.
- 2.720 profesionais incorporados en Zemsania ós últimos cinco anos, prestando servizos os clientes.
- 835 procesos de seleción e reclutamento nos últimos cinco anos.
- Máis de 200 plans de formación nos últimos cinco anos.
- Aplicacións específicas CRM en búsqueda, seleción por competencias, técnicas de evaluación, xestión e Matching en RRHH

ICT outsourcing services
- Máis de 550 profesionais cualificados.
- Cobertura de servizo a través de 15 oficinas propias en España, Portugal e Latinoamérica.
- 3 centros de Servizo con instalacións operativas en Madrid e Barcelona:
       - 2 Centros de desenrolo de Software
       - 2 Centros de Servizos xestionados 24x7
       - 2 Centros de reparacións técnicas
- Xestión de máis de 200.000 reparacións / mantementos anuais
- Xestión de máis de 80.000 tickets de Help Desk e Service Desk anuais
- Acordos e colaboracións cós principais fabricantes TIC de Hardware e Software
- Capacidade loxística con acordos de distribución con operadores a nivel mundial.

Áreas de negocio

Consultoría TI, Formación, Outsourcing de servizos de TI, Software, Xestión e integración de datos, Xestión e integración de sistemas.

Principais sectores clientes

Administracións Públicas, Automoción, Enerxía, Industria, TIC, Transportes.

Produtos e servizos