Filtros de busca

Texto

Clase de solución:

Provincia

Sector destino da solución

Tipoloxía de solución:

Tipos de cliente

Tamaños de cliente

Compartir:

VALORA CONSULTORES DE GESTIÓN, S.L.

Datos xerais

VALORA CONSULTORES DE GESTIÓN, S.L.

Avda. Calvo Sotelo, 19, 15004 , A Coruña,

Tfno: 981 160 310.

http://www.valoraconsultores.com
info@valoraconsultores.com

Descrición

Desde 1995 están traballando para desenvolver estratexias de Sostenibilidade e Responsabilidade Social en organizacións privadas e públicas, con iniciativas e ferramentas innovadoras e creando valor para o cliente. Creendo firmemente, que a innovación e a sostenibilidade, son os elementos clave para definir novos modelos de negocio competitivos, responsables e adaptados as novas exixencias.

Áreas de negocio

Consultoría TI, Software, Xestión e integración de datos.

Principais sectores clientes

Horizontal.

Produtos e servizos