Filtros de busca

Texto

Clase de solución:

Provincia

Sector destino da solución

Tipoloxía de solución:

Tipos de cliente

Tamaños de cliente

Compartir:

FACTORÍA DE SOFTWARE E MULTIMEDIA, S.L. (IMAXIN SOFTWARE)

Datos xerais

FACTORÍA DE SOFTWARE E MULTIMEDIA, S.L. (IMAXIN SOFTWARE)

r/ Salgueiriños de abaixo, 11 - L6, 15891, Santiago de Compostela,

Tfno: 981 554 068. Fax: 981 554 988

http://www.imaxin.com
imaxin@imaxin.com

Descrición

imaxin|software ten como principal obxectivo responder ás necesidades do cliente con espírito innovador, concibindo as novas tecnoloxías como un elemento competitivo para asegurar aos nosos clientes un valor diferencial e de liderado.

imaxin|software superou a validación do Modelo CMMI nivel 3 outorgado polo Instituto de Enxeñaría do Software (SEI) da Universidade Carnegie Mellon, dos Estados Unidos. Capability Maturity Model Integration (CMMI) é un modelo de validez internacional para o melloramento efectivo de procesos estandarizados de fabricación de software. A súa filosofía orientada ao desenvolvemento de produtos e servizos de calidade céntrase na utilización de boas prácticas na xestión dos proxectos co obxectivo de satisfacer as expectativas do cliente. CMMI tamén proporciona métodos de melloramento continuo dos procesos por medio de diferentes técnicas de análise. As empresas que utilizan o modelo CMMI son obrigadas a someterse con regularidade a novos procesos de avaliación por parte do SEI, o que asegura en todo momento a calidade final dos produtos.

Áreas de negocio

Consultoría TI, Desenvolvemento de contidos e multimedia, Servizos web, Software.

Principais sectores clientes

Administracións públicas, Cultura, Ensino, Horizontal.

Produtos e servizos