Filtros de busca

Texto

Clase de solución:

Provincia

Sector destino da solución

Tipoloxía de solución:

Tipos de cliente

Tamaños de cliente

Compartir:

IDOM INGENIERÍA Y CONSULTORÍA, S.A.

Datos xerais

IDOM INGENIERÍA Y CONSULTORÍA, S.A.

Avda. Lugo, 151-153, 15703 , Santiago de Compostela,

Tfno: 981 554 391.

www.idom.com
i_santiago@idom.es

Descrición

O Cliente é e será a razón de ser de Idom. Por iso, o desenvolvemento tecnolóxico, a implantación de sistemas de calidade ou a incorporación de novas actividades, son ferramentas orientadas ao servizo e á satisfacción permanente das necesidades do Cliente.

Xunto a iso, e respondendo o seu carácter de Asociación de profesionais, IDOM valora e estimula de maneira preferente o desenvolvemento profesional e humano das súas persoas, recoñecidas como o principal activo da empresa.

Ademais, a nosa Firma coida e mantén dunha maneira especial a súa independencia profesional, factor estratéxico que contribúe á mellora do seu servizo.

A innovación tecnolóxica, enténdese en Idom como a conversión do coñecemento na mellora ou creación de novos servizos, produtos e procesos, está orientada cara á mellora da propia actividade e á aplicación de novas tecnoloxías aos procesos e produtos dos clientes.

Áreas de negocio

Aplicacións empresariais, ERP e CRM, Consultoría TI, Redes e equipos de telecomunicacións, Software, Xestión de Procesos de Negocio (BPM), Xestión e integración de sistemas.

Principais sectores clientes

Administracións Públicas, Enerxía, Industria, TIC, Transportes.

Produtos e servizos