Filtros de busca

Texto

Clase de solución:

Provincia

Sector destino da solución

Tipoloxía de solución:

Tipos de cliente

Tamaños de cliente

Compartir:

ENXENDRA TECHNOLOGIES, S.L.

Datos xerais

ENXENDRA TECHNOLOGIES, S.L.

r/ Namibia, 6, 15172 , Oleiros,

Tfno: 900 649 308.

http://www.enxendra.com
info@enxendra.com

Descrición

Solucións de facturación electrónica fáciles de usar, adaptadas as túas necesidades, e para usar como servizo (cloud computing), ou instalada nos teus servidores (como licencia).
Solucións de firma dixital e identificación con certificados electrónicos, fáciles de usar e integrar, e compatibles con todos os navegadores e sistemas operativos.

Consultoría para a análise e implantación de solucións de factura electrónica e firma dixital, facendo especial fincapé nas partes técnica, legal e de xestión da comunidade para a posta en marcha do proxecto.

Áreas de negocio

Seguridade e privacidade, Software.

Principais sectores clientes

TIC.

Produtos e servizos