Filtros de busca

Texto

Clase de solución:

Provincia

Sector destino da solución

Tipoloxía de solución:

Tipos de cliente

Tamaños de cliente

Compartir:

BAHÍA SOFTWARE, S.L.U.

Datos xerais

r/ Monte dos Postes, 12 - Baixo, 15703 , Santiago de Compostela,

Tfno: 981 555 315.

www.bahiasoftware.es
bahia@bahiasoftware.es

Descrición

Áreas de negocio

Consultoría TI, Outsourcing de servizos de TI, Redes e equipos de telecomunicacións, Seguridade e privacidade, Servizos web, Software, Xestión de Procesos de Negocio (BPM), Xestión e integración de datos, Xestión e integración de sistemas.

Principais sectores clientes

Administracións públicas, Banca, Enerxía, Ensino, Industria, Sanidade, TIC, Traballo.

Produtos e servizos