Filtros de busca

Texto

Clase de solución:

Provincia

Sector destino da solución

Tipoloxía de solución:

Tipos de cliente

Tamaños de cliente

Compartir:

Resultados da busca

Un produto de:
IMATIA INNOVATION, S.L.

+INTEGRA+

Clase de solución: Software

Ferramenta para a asistencia a persoas con discapacidade

http://www.ontimizesolutions.com/integra


Un produto de:

BAY CLINIC

Clase de solución: Software

Sistema de información de xestión clínica e imaxe médica que permite dar soporte ao rexistro, tratamento e explotación da información dos servizos e centros de diagnóstico pola imaxe


Un produto de:

BAYDICOM

Clase de solución: Software

Solución para optimizar os fluxos de información sanitaria nos que interveñen obxetos clínicos (imaxe médica, vídeo, ECG’s, etc) coa finalidade de poñelos a disposición dos facultativos na HCE (Historia Clínica Electrónica) coa máxima flexibilidade


Un produto de:

BAYPACS

Clase de solución: Software

Sistema para proporcionar servizos de almacenamento, custodia e distribución de imaxe médica dixital baseados no estándar DICOM e HL7


Un produto de:
SCIO SOFT, S.L.

BILDTEC

Clase de solución: Software

Tradutor universal da linguaxe de sinos

http://www.bildtec.es


Un produto de:
E-CONTIDOS, S.L.

Campus Chamilo LMS

Clase de solución: Software

Implantan campus virtuais en menos de 4 días facendo uso da plataforma de código aberto Chamilo e prestando todo o servizo necesario para o seu funcionamento (aloxamento, soporte técnico, consultoría, etc.)

http://www.contidosdixitais.com/servicios-e-learning/


Un produto de:

Central de Imaxe Médica

Clase de solución: Software

Solución para optimizar os recursos profesionais dos Servizos de Diagnóstico de Imaxe Médica permitindo unha nova organización en rede da súa actividade en multidispositivo


Un produto de:
EVERIS SPAIN, S.L.U

EHCOS

Clase de solución: Software

Plataforma tecnolóxica orientada a procesos que está transformando a forma de construír solución de negocio para o sector da saúde, tanto en sistemas clínicos como administrativos (HIS, CLINIC, PM&SM, HDK)


Un produto de:
SIVSA, SOLUCIONES INFORMÁTICAS, S.A.

FÉNIX

Clase de solución: Software

Software de xestión clínica, especialmente pensado e optimizado para médicos e clínicas pequenas. Con Fénix pódese controlar e axilizar de maneira rápida e intuitiva todos os procesos que se dan no día a día das clínicas

http://www.getfenix.net


Un produto de:
INDRA SISTEMAS S.A.

FEEP Enablement Platform

Clase de solución: Software

Plataforma que integra un conxunto de produtos e compoñentes tecnolóxicos que facilitan e aceleran a construción dos novos sistemas e solucións dixitais, especialmente no ámbito Internet of Things, BigData, Cloud e Mobilidade

http://www.minsait.com/es/what-we-do/feep-enablement-platform


Un produto de:
TEIMAS DESENVOLVEMENTO, S.L.

Gestoresderesiduos.org

Clase de solución: Software

Portal sectorial de información para profesionais da reciclaxe e a xestión de residuos. Dispón dun catálogo de empresas xestoras de residuos, encaixando oferta e demanda de produtos e servizos entre xeradores e recolledores, almacenadores, recicladores, valorizadores ou eliminadores de residuos

http://www.gestoresderesiduos.org


Un produto de:
J B THOMAS SERVICIOS PUBLICITARIOS, S.L. (GLUE)

Hearthy

Clase de solución: Software

Sistema móbil de saúde para dar asistencia sanitaria fiable, universal e asequible. Composto por unha ampla aplicación e unha web médica, Hearthy é unha solución completa M-Salud centrada en axudar ás personas a vivir máis tempo e saudablemente

http://www.hearthyapp.com


Un produto de:
SIVSA, SOLUCIONES INFORMÁTICAS, S.A.

HOXIS

Clase de solución: Software

Sistema de Xestión e Información Hospitalaria de fácil uso que contempla todas as áreas de actividade do ambiente da Saúde. Está constituido por módulos que poden funcionar de forma autónoma e adáptanse con facilidade a todo tipo de organización. Ademais, é tamén un Sistema Integrado, que relaciona directamente as diferentes áreas. Por eso é a ferramenta indispensable para a organización con maior eficacia do traballo diario

http://www.sivsa.com/site/es/productos-y-servicios/productos-e-salud/hosix-net


Un produto de:

IQDIAGNOSTIC

Clase de solución: Software

Promociona a busca da excelencia e mellora continua no proceso diagnóstico e de práctica clínica dos profesionais sanitarios


Un produto de:

MEET

Clase de solución: Software

Solución para a xestión integral de Comités Multidisciplinares de Tumores. O sistema facilita a visualización integrada de información clínica do paciente oncológico, a xestión do fluxo de traballo do Comité e proporciona apoio experto na toma de decisións clínicas


Un produto de:
SCIO SOFT, S.L.

OMNI

Clase de solución: Software

Servizo de video asistencia para persoas maiores


Un produto de:
SIVSA, SOLUCIONES INFORMÁTICAS, S.A.

OUTSOURCING TIC

Clase de solución: Servizo

SIVSA participa desde a súa creación fai máis de 20 anos nos proxectos dos seus clientes de diferentes formas adaptándose ás expectativas de cada cliente, a súa colaboración e aportación pode ser a través da asignación de recursos profesionais adecuados ás necesidades do proxecto

http://www.sivsa.com/site/es/productos-y-servicios/servicios/outsourcing


Un produto de:
Aldaba

Plebiu

Clase de solución: Servizo

Sistema de almacenamento e xestión de datos clínicos individuais. Está destinado aos pacientes


Un produto de:

Quirófano avanzado

Clase de solución: Software

Sistema de información orientado á xestión do Servizo de Quirófano, tanto a nivel de traballo de quirófano propiamente dito por parte de facultativos (Cirurxiáns, enfermeiros e anestesistas), como a nivel de xestión por parte da xerencia do centro e o Xefe de Servizo


Un produto de:
Aldaba

SEOGA

Clase de solución:

Produto software dirixido ás clínicas para a xestión dos servizos asistenciais

http://www.seoga.es


Un produto de:
TEIMAS DESENVOLVEMENTO, S.L.

TEIXO

Clase de solución: Software

ERP-CRM para a xestión de residuos

http://www.teixo.es


Un produto de:
ZEMSANIA CONSULTING, S.L.

Virtual DB

Clase de solución: Software

Virtual DB é unha nova tecnoloxía que organiza, traza e parametriza enmarcada dentro do sector de modelo de negocio cloud coa que dá resposta ás necesidades actuais das novas plataformas dixitais con grandes volumes de datos. Dase saída aos grandes volumes de datos que as empresas conteñen de forma desestruturada e deslocalizada para que poidan relacionarse entre sí e aportar novas informacións coas que traballar de forma máis áxil. A partir de aí, calquera compañía poderá analizar os datos cruzados obtidos e tomar decisións en tempo real, incluso ubicados en distintas localizacións


Resultados da busca

ALDABA SERVICIOS PROFESIONALES, S.L.

r/ Copérnico, 5 - 2º Edificio Work Center Parque Empresarial A Grela, 15108, A Coruña, A Coruña

 • Tfno: 981 902 060. Fax: 981 902 005
 • http://www.aldaba.es

 • info@aldaba.es


 • ALTIA CONSULTORES, S.A.

  Avda. Pasaxe, 32 - Bloque 1, 2º A-B, 15009 , A Coruña, A Coruña

 • Tfno: 981 138 847.
 • www.altia.es

 • info@altia.es


 • ATOS SPAIN, S.A.

  r/ Amio, 114. Centro de Negocios Costa Vella., 15707, Santiago de Compostela, A Coruña

 • Tfno: 981 559 054.
 • www.atos.net

 • elicio.benito@atos.net


 • BAHÍA SOFTWARE, S.L.U.

  r/ Monte dos Postes, 12 - Baixo, 15703 , Santiago de Compostela, A Coruña

 • Tfno: 981 555 315.
 • www.bahiasoftware.es

 • bahia@bahiasoftware.es


 • CLOUD FACTORY, S.L.

  Avda. da Coruña, 500 - Local 11, 27298 , Lugo, Lugo

 • Tfno: 982 049 119.
 • www.conpas.net

 • comercial@conpas.net


 • CONFIRMSIGN, S.L.

  r/ Real, 1 - 1º, 15003, A Coruña, A Coruña

 • Tfno: 902 006385.
 • http://www.confirmsign.com

 • info@confirmsign.com


 • E-CONTIDOS, S.L.

  Urbanización As Rozas, 24 - Matela, , Outeiro de Rei, Lugo

 • Tfno: 982 101 901.
 • www.contidosdixitais.com

 • info@contidosdixitais.com


 • EDNON, S.L.

  r/ Monte dos Postes, 6 baixo, 15703 , Santiago de Compostela, A Coruña

 • Tfno: 981 552 700.
 • www.ednon.es

 • ednon@ednon.es


 • ESTRATEGA CONSULTING GLOBAL, S.L.

  r/ Juan de Ciorraga, 3, 3ºE, 15008 , A Coruña, A Coruña

 • Tfno: 902 052 544. Fax: 902 052 545
 • http://www.estrategaconsulting.com

 • estratega@estrategaconsulting.com


 • EVERIS SPAIN, S.L.U

  r/ Enrique Mariñas, 36, 15009 , A Coruña, A Coruña

 • Tfno: 981 910 340.
 • http://www.everis.com


  GRUPO ARCADE INFORHOUSE

  r/ Cidade do Transporte, 61-69. Polígono Industrial do Tambre, 15890 , Santiago de Compostela, A Coruña

 • Tfno: 981 575 859.
 • http://www.inforhouse.es

 • marketing@inforhouse.es


 • HEWLETT-PACKARD SERVICIOS ESPAÑA, S.L.

  r/ Amio, 114. Parque Empresarial Costa Vella, , Santiago de Compostela, A Coruña

 • Tfno: 981 559 090.
 • www.hpe.com

 • mosquera@hpe.com


 • INDRA SISTEMAS, S.A.

  Carretera de Baños de Arteixo, 47, , A Coruña, A Coruña

 • Tfno: 981 183 441.
 • www.indracompany.com

 • jlalbo@indra.es


 • J B THOMAS SERVICIOS PUBLICITARIOS, S.L. (GLUE)

  r/ López de Neira, 3. Oficina 212, 36202 , Vigo, Pontevedra

 • Tfno: 886 128 886.
 • http://www.@glue.gl

 • javi@glue.gl


 • OZONA CONSULTING, S.L.

  Avda. de San Marcos, 31 - B, 15890 , Santiago de compostela, A Coruña

 • Tfno: 981 536 303.
 • www.ozonatech.com

 • info@ozona.es


 • QUERES TECNOLOGÍAS, S.L.

  r/ F, 34. Parque Empresarial Alvedro, 15172 , Culleredo, A Coruña

 • Tfno: 981 909010.
 • www.queres.es

 • info@queres.es


 • SITUM TECHNOLOGIES, S.L.

  Edificio Emprendia, Campus Vida, 15782 , Santiago de compostela, A Coruña

 • Tfno: 881 977 059.
 • www.situm.es

 • situm@situm.es


 • SIVSA, SOLUCIONES INFORMÁTICAS, S.A.

  Parque Tecnolóxico e Loxístico de Vigo, Rúa C, Nave C9. Valladares, , Vigo, Pontevedra

 • Tfno: 986 092 100.
 • http://www.sivsa.com

 • sivsa@sivsa.com


 • TEIMAS DESENVOLVEMENTO, S.L.

  Plaza Pascual Veiga 7 Entresuelo A, 15706 , Santiago de Compostela, A Coruña

 • Tfno: 981 523 226.
 • http://www.teimas.com

 • info@teimas.com


 • TESLA TECHNOLOGIES & SOFTWARE, S.L.

  r/ Pilar Miró, 6, 15707 , Santiago de Compostela, A Coruña

 • Tfno: 609 538 171.
 • www.teslatechnologies.com

 • info@teslatechnologies.com