Filtros de busca

Texto

Clase de solución:

Provincia

Sector destino da solución

Tipoloxía de solución:

Tipos de cliente

Tamaños de cliente

Compartir:

Resultados da busca

Un produto de:
Computer-3

A3 Software

Clase de solución: Software

Distribuidores oficiais de A3 SOFTWARE , (A3ASESOR, A3ERP, A3EQUIPO), Solución Integral Fiscal-Contable para Despachos Profesionais Asesorias e Xestorias. Xestión ERP e de Recursos Humanos para Pemes

http://a3software.computer-3.com


Un produto de:
QUERES TECNOLOGÍAS, S.L.

A3S

Clase de solución: Servizo

Alfresco na Nube adaptado ás necesidades das Pemes

http://www.a3s.es


Un produto de:
Abertal

Abertool

Clase de solución: Software

Xestor de contidos web


Un produto de:
QUERES TECNOLOGÍAS, S.L.

Activiti

Clase de solución: Software

Xestor de Fluxos de traballo profesional

http://www.activiti.org


Un produto de:
SOLUTIO OUTSOURCING, S.L.

Adaptación LOPD/LSSI

Clase de solución: Servizo

Implantación e revisión de solucións de protección de datos


Un produto de:
QUERES TECNOLOGÍAS, S.L.

Alfresco

Clase de solución: Software

Xestor documental Open Source orientado a mediana e gran empresa

http://www.alfresco.com


Un produto de:
HEWLETT-PACKARD SERVICIOS ESPAÑA, S.L.

Almacenamento

Clase de solución: Hardware

Simplifique con solucións de almacenamento de datos, rápidas, integradas en aplicacións, flexibles e eficientes que poidan comezar a pequena escala e ampliarse sen límites

https://www.hpe.com/es/es/storage.html


Un produto de:
GRUPO ARCADE INFORHOUSE

Almacenamento

Clase de solución: Servizo

Suministra, configura e mantiene solucións para as infraestruturas da información das organizacións


Un produto de:
SOLUTIO OUTSOURCING, S.L.

Análise e Programación

Clase de solución: Servizo

Ciclo de vida de aplicacións. Desde a análise ao desenvolvemento de aplicacións


Un produto de:
INNOVACION COOPERACION CARTOGRAFIA Y TERRITORIO, S.L.

Aplicacións SIG

Clase de solución: Servizo

Desenvolvemento de aplicacións a medida, adaptadas aos procesos e metodoloxía de traballo

http://www.icarto.es/areas/#aplicaciones_sig


Un produto de:
EVELB TÉCNICAS Y SISTEMAS, S.L.

APPs Lab

Clase de solución: Servizo

Realizan videoxogos, radios interactivas, apps para o ocio, para profesionais, corporativas privadas, turismo, apps solucións

http://www.evelb.es/servicios/apps_lab.php


Un produto de:
GRUPO ARCADE INFORHOUSE

ARCAMAIL

Clase de solución: Software

Cliente de correo centralizado cliente-servidor, con base de datos común para almacenamento e lóxica de usuarios


Un produto de:
CAI Sistemas

Asesoramento en Protección de Datos e LOPD

Clase de solución: Servizo

Servizo especializado para Empresas e Autónomos que inclúe: a notificación de ficheiros e a súa inscripción no Rexistro da AEPD; o deber de información a terceiros: a redacción de contratos e cláusulas de protección de datos; a elaboración do Documento de Seguridade

http://www.caisistemas.es/CAI16/servicios/Lopd.html


Un produto de:
FORMAS, SISTEMAS Y SOLUCIONES, S.L.

Asesoramento en subvencións, licitacións e concursos públicos

Clase de solución: Servizo

Consultoría e información en subvencións, licitacións e concursos públicos que poidan encaixar con as empresas. Tramitacións para as empresas de subvencións, licitacións e consursos públicos.


Un produto de:
FORMAS, SISTEMAS Y SOLUCIONES, S.L.

Asesoramento legal en administración electrónica

Clase de solución: Servizo

Asesoramento integral de entidades e AA.PP. na prestación de servizos de administración electrónica. Consultoría para o cumprimento da lei 11/2007. Asesoramento na implantación da factura electrónica.


Un produto de:
FORMAS, SISTEMAS Y SOLUCIONES, S.L.

Asesoramento legal en Comercio Electrónico

Clase de solución: Servizo

Asesoramento a empresas e profesionais liberais que desenvolven o seu negocio a través de internet. Adaptación dos negocios ás esixencias da LSSICE e as Directivas Europeas. Redacción de contratos online e contido legal web. Defensa dereitos de consumidores e usuarios online.


Un produto de:
FORMAS, SISTEMAS Y SOLUCIONES, S.L.

Asesoramento legal en contratación electrónica

Clase de solución: Servizo

Asesoramento en contratos online. Redacción de contratos de desenvolvemento e licenza de software. Clausulados para servizos de Internet e comercio electrónico


Un produto de:
FORMAS, SISTEMAS Y SOLUCIONES, S.L.

Asesoramento legal en firma electrónica

Clase de solución: Servizo

Asesoramento integral en firma electrónica, firma dixital e todo tipo de certificados dixitais. Implantación do certificado dixital. Asesoramento para recopilación e presentación de todo tipo de probas electrónicas en litixios.


Un produto de:
FORMAS, SISTEMAS Y SOLUCIONES, S.L.

Asesoramento legal en Protección de Datos

Clase de solución: Servizo

Defensa do dereito á intimidade na rede. Evaluación e adaptación de contidos WEB á LOPD. Redacción de Política de privacidade, Cookies, aviso legal… etc.). Prestación do servizo Data Protection Officer (DPO) a personas xurídicas. Exercicio de dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición na rede (ARCO). Exercicio do Dereito ao Olvido en internet.


Un produto de:
GRUPO ARCADE INFORHOUSE

AUTOVENTAS

Clase de solución: Software

Ferramenta software desenvolvida por Arcade que consiste nunha aplicación de autoventa e preventa para dispositivos móbiles PDA, orientada a almacenamento


Un produto de:
INDRA SISTEMAS S.A.

B2Bconnect

Clase de solución: Servizo

Servizo de intercambio de información electrónica. Permite a relación electrónica entre empresas de diferentes sectores. B2Bconnect aporta un gran valor grazas ao coñecemento experto sectorial nos fluxos de aprovisionamento loxístico e facturación electrónica entre outros. Facilita a incorporación de empresas ao intercambio electrónico independentemente da súa capacidade tecnolóxica

http://www.minsait.com/es/what-we-do/empower-suite


Un produto de:

Big Data

Clase de solución: Servizo

Sistemas de Big Data e intelixencia de datos


Un produto de:
PRIMATE MULTIMEDIA IBÉRICA, S.L.

Bits for Meetings

Clase de solución: Servizo

Bits for meetings é un xestor de aplicacións móbiles para eventos. iOS e Android, 100% nativas, con todo o contido na nube. A aplicación do seu evento, feira, taller ou congreso personalizada coa súa imaxe, publicada en tempo récord en App Store e Google Play

http://www.bitsformeetings.com


Un produto de:

Buscadores inteligentes

Clase de solución: Servizo

Sistema de estructuración de información en divisiones por taxonomías y tesauros, lo que permite ofrecer resultados por temas, empresas, organismos, fechas, lenguas, localización geográfica y sistemas expertos de Inteligencia Artificial.


Un produto de:

Business Intelligence

Clase de solución: Servizo

Implantan solucións de BI que axudan a optimizar inversións, convertendo a información en coñecemento


Un produto de:
AACCENTIA MULTIMEDIA, S.L.

Business Intelligence e Big Data

Clase de solución: Servizo

Implantacion de estratexias co fin de extraer valor dos datos tanto internos como externos. Estratexias totalmente a medida e segundo as necesidades de cada empresa


Un produto de:
GRUPO ARCADE INFORHOUSE

BUSINESS INTELLIGENCE IBM POWER

Clase de solución: Servizo

Solución baseada en software IBM e servizos ARCADE INFORHOUSE, para a configuración e xestión de sistema de intelixencia de negocio en sistemas IBM POWER


Un produto de:
CAI Sistemas

CAICONECTA

Clase de solución: Software

Sistema de comunicación directa e instantánea con tódolos clientes


Un produto de:
CAI Sistemas

CAICONTA

Clase de solución: Software

Programa que permite o tratamento global da contabilidade para calquera Asesoría, Xestoría, Despacho Profesional ou Empresa


Un produto de:
CAI Sistemas

CAICONTAWEB

Clase de solución: Software

Aplicación Web (non precisa instalación local) para o tratamento global da contabilidade para cualquera Asesoría, Xestoría, Despacho Profesional ou Empresa. Copias de seguridade automáticas e diarias. Acceso en calquera momento e dende cualquera dispositivo (Pc, Tablet, Smartphone,…)

https://www.caicontaweb.es/


Un produto de:
CAI Sistemas

CAIDOC

Clase de solución: Software

Programa para o Rexistro Dixital de Facturas, que a partir de algo tan doado coma escanear, lle permitirá obter tódolos datos contables e fiscais, de manera automática, directamente nas aplicacións CAICONTA e CAIFIS. Este económico software é idóneo para calquera Asesoría, Xestoría, Despacho Profesional ou Empresa


Un produto de:
CAI Sistemas

CAIERP

Clase de solución: Software

Sistema de Planificación de Recursos Empresariais (ERP) que abarca tódala xestión interna de cualquera empresa. Permite de modo sinxelo a xestión da facturación, stocks, cobros e pagos. Contempla o Ciclo de Ventas e o Ciclo de Compras ao completo: Presupostos, Pedidos, Albaranes, Facturas, Cartera de Cobros, Remesas Bancarias, Axentes Comerciais e Cartera de Pagos

http://www.caisistemas.es/CAI16/programas/empresas/caierp_empresas.html


Un produto de:
CAI Sistemas

CAIFAC

Clase de solución: Software

Programa de xestión que facilita a facturación e xestión de cobro de todas aquelas Asesorías, Xestorías, Despachos Profesionais ou Empresas que facturan principalmente "Servizos"


Un produto de:
CAI Sistemas

CAIFIS

Clase de solución: Software

Programa fiscal que permite a xestión e impresión dos documentos necesarios no Departamento Fiscal dunha Asesoría, Xestoría, Despacho Profesional ou Empresa

http://www.caisistemas.es/CAI16/programas/asesorias/caifis.html


Un produto de:
CAI Sistemas

CAIGDI

Clase de solución: Software

Programa de Xestión Documental que controla e xestiona tódolos documentos da súa empresa, asigna tareas e xestiona as relacións cos diferentes clientes. Facilita a xestión interna da Asesoría, Xestoría, Despacho Profesional ou Empresa. Inclúe a xestión das notificacións electrónicas obrigatorias do 060

http://notificacioneselectronicas.es/


Un produto de:
CAI Sistemas

CAILAB

Clase de solución: Software

Programa de xestión laboral que engloba todos os procesos necesarios para a xestión integral dun Despacho Laboral ou Departamento de Personal


Un produto de:
CAI Sistemas

CAIREN

Clase de solución: Software

Programa que abarca todo o tratamento de Renda e Patrimonio que un Departamento Fiscal ou Despacho Profesional precisa

http://www.caisistemas.es/CAI16/programas/asesorias/cairen.html


Un produto de:
CAI Sistemas

CAISOC

Clase de solución: Software

Programa para o tratamento das Empresas Xurídicas (Sociedades), co cálculo e Impresión do Imposto sobre Sociedades, Pagos a Conta de dito Imposto e das Contas Anuais para o Rexistro Mercantil

http://www.caisistemas.es/CAI16/programas/asesorias/caisoc.html


Un produto de:
CAI Sistemas

CAIVBD

Clase de solución: Software

Programa de validación de bases de datos e realización de Copias de Seguridade para cualquera Empresa, Asesoría, Xestoría ou Despacho Profesional. É un sistema económico e sinxelo para validar e salvagardar as súas bases de datos, que estarán sempre validadas e sen erros

http://www.caisistemas.es/CAI16/programas/empresas/caivbd_empresas.html


Un produto de:
CAI Sistemas

CAIWII

Clase de solución: Software

Servicio Web que permite ao cliente da asesoría xerar, manter e rexistrar facturas expedidas e recibidas, en cualquera momento e en calquera lugar. Facilita a comunicación instantánea evitando o movemento de documentos entre a Asesoría, Xestoría, Despacho Profesional e os seus clientes, co conseguinte aforro de tempo, desplazamentos e custes

http://www.caiwii.es/


Un produto de:

Cartelería Dixital

Clase de solución: Servizo

Sistema de Cartelería Dixital Interactivo nos Puntos de venda con Xestión Centralizada dende unha Plataforma Web


Un produto de:

Centros de soporte e atención a usuarios

Clase de solución: Servizo

A través do procedemento de soporte que definiron e acreditado coa ISO 20.000 e empregando o conxunto de boas prácticas recomendadas por ITIL®, ofrecen un servizo íntegro que opera como ventanilla única, dando solución a incidencias, contratempos, dúbidas ou preguntas


Un produto de:
POSTAL 3 VIGO, S.L.

Certificados de profesionalidade

Clase de solución: Servizo

Entidade homologada na cidade de Vigo e Pontevedra, con máis de 100 homologacións entre os dous certificados, destacando na área TIC e Administración


Un produto de:
ESTRATEGA CONSULTING GLOBAL, S.L.

Ciencia, innovación e tecnoloxía

Clase de solución: Servizo

Análise, deseño e implantación dos plans ou o desenvolvemento de metodoloxías que permitan ao cliente a posta en marcha da súa estratexia de mellora no ámbito tecnolóxico ou de innovación


Un produto de:
AVANSIG

CITYJUICE

Clase de solución: Software

Plataforma Smart City que integra diferentes tecnoloxías (SIX, Web, Mobile, Social) para ofrecer servizos innovadores a cidadáns e turistas. A través de sistemas de xeolocalización e realidade aumentada optimiza a xestión dos servizos públicos, acompaña aos turistas na súa viaxe e conecta aos visitantes cos comercios locais

http://www.city-juice.com/


Un produto de:

Clasificación información

Clase de solución: Servizo

Solucións para xestionar toda a información con comodidade, rapidez e eficacia. 


Un produto de:
TESLA TECHNOLOGIES & SOFTWARE, S.L.

CMS propio para o desenvolvemento de tendas online

Clase de solución: Software

Solución en JAVA e usando postgres como motor de Base de Datos. O sistema esta desenvolvido desde o punto de vista da seguridade e esta preparado para ser facilmente escalable. A solución esta composta polo sistema de xestión de contidos, o sistema de xestión de vendas, o aloxamento e o mantemento do sistema


Un produto de:
ESTRATEGA CONSULTING GLOBAL, S.L.

Competitividade empresarial e sectorial

Clase de solución: Servizo

Prestación de servizos de asistencia técnica ao deseño, implantación e seguimento das estratexias de negocio para a mellora da competitividade a nivel empresa ou sector


Un produto de:
SICOM CREATICLAB, S.L.

Comunicación

Clase de solución: Servizo

Buscan a mellor combinación de recursos online existentes para posicionar marcas e xestionar campañas de marketing e comunicación


Un produto de:
Abertal

Comunicación Online

Clase de solución: Servizo

Xestión de Redes Sociais, email marketing, creación de contidos


Un produto de:
Confirmsign

CONFIRMSIGN

Clase de solución: Software

Plataforma on-line para a transmisión de comunicacións certificadas a través do correo electrónico


Un produto de:
SICOM CREATICLAB, S.L.

Consultoría

Clase de solución: Servizo

Buscan solucións tecnolóxicas óptimas para as necesidades dos seus clientes


Un produto de:
INDRA SISTEMAS S.A.

Consultoría

Clase de solución: Servizo

Colaboran estreitamente cos diferentes niveis das compañías para elaborar plans estratéxicos, realizar proxectos de transformación, eficiencia, externalización de procesos, integración, etc., combinando as mellores prácticas verticais e sectoriais coas tecnoloxías máis solventes e punteiras

http://www.minsait.com/es/what-we-do


Un produto de:

Consultoría Cloud Computing

Clase de solución: Servizo

Desde o seu nacemento, Conpas estivo ligada ao Cloud Computing. Actualmente é Partner de Zoho, Salesforce e Google Apps, todas elas aplicacións na nube. Realiza servizos de configuración, formación, migración... sobre estas aplicacións.


Un produto de:
OZONA CONSULTING, S.L.

Consultoría de procesos

Clase de solución: Servizo

Ofrecen servizos e ferramentas dentro da metodoloxía ITSM (Implantan ITIL, ISO20000, ISO27001 e ISO22301)


Un produto de:
SIVSA, SOLUCIONES INFORMÁTICAS, S.A.

Consultoría de Sistemas de Información

Clase de solución: Servizo

Asesoran a empresas e organismos públicos na fase de definición da súa estratexia de Sistemas de Información e concentran os seus esforzos en prover e integrar solucións especializadas para optimizar os seus procesos e operacións. Deseñan e implantan cadros de mando e sistemas de axuda á toma de decisión que permiten á dirección controlar a execución das estratexias de cada compañía

http://www.sivsa.com/site/es/productos-y-servicios/servicios/consultoria


Un produto de:
SOFTIC

Consultoría e implantación de Ferramentas de código aberto

Clase de solución: Servizo

Solución para a xestión da empresa que ofrece servizos de última xeración que cubrirán todas as necesidades actuais e futuras e que se adaptarán aos procesos de cada organización. O obxectivo primordial do programa é dar resposta rápida aos problemas da propia empresa, manexar de forma eficiente a información e diminuir os custes operacionais


Un produto de:
POSTAL 3 VIGO, S.L.

Consultoría e xestión de proxectos

Clase de solución: Servizo

Proxectos I+D+i; Proxectos de software e recursos online (Contidos online, e-learning, aplicacións, asistencia técnica)


Un produto de:
IGALIA, S.L.

Consultoría en desenvolvemento de compiladores

Clase de solución: Software

Igalia é a consultora con máis experiencia en motores JavaScript do mercado, con contribucións a V8, JavaScriptCore and SpiderMonkey. Tamén aplican o seu coñecemento a outras implementacións en linguaxes dinámicos como Python, Scheme ou Ruby, entre outros

http://www.igalia.com/compilers/


Un produto de:
IGALIA, S.L.

Consultoría en desenvolvemento en tecnoloxías de gráficos

Clase de solución: Software

Igalia conta con anos de experiencia construíndo e optimizando diversas partes da pila tecnolóxica de gráficos

http://www.igalia.com/graphics/


Un produto de:
IGALIA, S.L.

Consultoría en desenvolvemento sobre navegadores web

Clase de solución: Software

Ofrecen consultoría especializada en Software Libre con enfoque a proxectos innovadores e solucións incluíndo tecnoloxías cliente como WebKit (WebKit For Wayland), Chromium (Blink), motores JavaScript, gráficos, multimedia e máis

http://www.igalia.com/webkit/


Un produto de:
Computer-3

Consultoría tecnolóxica

Clase de solución: Servizo

Asesores especializados en todas as súas áreas de Xestion empresarial, Seguridade da Información. Consultoría de plan de implantación dun proxecto á formación do usuario, os períodos de probas a posta en marcha e a continuidade do proxecto

http://www.computer-3.com/ServiciosProfesionales/sat.aspx


Un produto de:
ÍTACA SOFTWARE LIBRE, S.C.G.

Consultoría tecnolóxica

Clase de solución: Servizo

O seu perfil multidisciplinar habilítaos para estudar, evaluar e implementar solucións TIC en empresas e organizacións


Un produto de:

Consultoría Tecnolóxica

Clase de solución: Servizo

Integración da tecnoloxía na estratexia de cada organización ofrecendo a súa experiencia, transmitindo o seu coñecemento e facilitando as ferramentas que lle permitan alcanzar os seus obxectivos


Un produto de:

Consultoría tecnolóxica e de procesos

Clase de solución: Servizo

Realizan proxectos que inclúen estudos, informes, elaboración de plans estratéxicos, racionalización de procesos, consultoría tecnolóxica, seguridade, oficinas técnicas ou formación


Un produto de:
AACCENTIA MULTIMEDIA, S.L.

Consultoría, Marketing

Clase de solución: Servizo

Estratexias cun só obxectivo, aportar valor ao negocio actual das empresas. O valor está na intensa utilizacion das TIC a través de todos os procesos do marketing co fin de optimizar e maximizar os procesos de promoción e venda


Un produto de:
INFONET - INFORMÁTICA Y NETWORKING COMPOSTELA, S.L.U.

CONTROLBOX

Clase de solución: Servizo

CONTROLBOX é unha discreta caixa de evidencias que está axudando a empresarios, xefes de recursos humanos, xerentes e administradores de TIC a protexer a súa empresa de ameazas internas provocadas por fugas de información, empregados desleais ou problemas de productividade na empresa. CONTROLBOX permite observar, rexistrar e descubrir cada detalle da actividade que os seus empregados realizan nos ordenadores do seu negocio. CONTROLBOX é o único produto do mercado que incorpora un módulo legal que permite a implantación das medidas de seguridade necesarias para poder ser utilizado legalmente en España, xa que foi desenvolvido por expertos xuristas especialistas en dereito das novas tecnoloxías


Un produto de:
INNOVACION COOPERACION CARTOGRAFIA Y TERRITORIO, S.L.

Cooperación para o Desenvolvemento

Clase de solución: Servizo

Fortalecemento institucional, con presenza transversal dos SIG

http://www.icarto.es/areas/#cooperacion


Un produto de:
AVANSIG

CORESIG

Clase de solución: Software

Sistema de Información Xeográfica (SIX) para a consulta, xestión e explotación de bases de datos cartográficas corporativas. Permite organizar os recursos cartográficos nun repositorio centralizado e subministrar información xeográfica a todos os integrantes da organización e a todos os niveis: operativo, táctico e estratéxico

http://www.avansig.com/portfolio-item/english-coresig/


Un produto de:
AVANSIG

CSEIEL

Clase de solución: Software

Sistema de Información Xeográfica (SIX) deseñado para a elaboración, mantemento e explotación dos datos da EIEL (Enquisa de Infraestrutura e Equipamento Local). Implementa unha metodoloxía para a realización da EIEL que abarca todo o ciclo de vida do proxecto

http://www.avansig.com/productos/cseiel-2/


Un produto de:
AVANSIG

CSURBANISMO

Clase de solución: Software

Sistema de Información Xeográfica (SIX) deseñado para cubrir as necesidades dos equipos especializados en urbanismo e ordenación territorial durante a redacción de plans de ordenación urbanística. Permite sistematizar as fases de Información e Ordenación Urbanística, reducindo drásticamente o esforzo necesario para a execución de proxectos de ordenación territorial

http://www.avansig.com/csurbanismo-3/


Un produto de:
CAI Sistemas

Demos gratuitas de tódolos programas

Clase de solución: Servizo

Instalación de demo ou versión de proba antes da decisión de compra. Axuda integral para a posta en marcha. Estudio do pase de datos dende cualquera programa informático


Un produto de:

Dereito da empresa

Clase de solución: Servizo

Asesoramento xurídico permanente especializado nas singularidades das empresas tecnolóxicas e das industrias creativas.

http://www.datalawyers.com/derecho-de-la-empresa.php


Un produto de:

Dereito TIC

Clase de solución: Servizo

Asesoramento en contratación informática, propiedade intelectual, dereito das creacións dixitais e comercio electrónico

http://www.datalawyers.com/derecho-tic.php


Un produto de:
INDRA SISTEMAS S.A.

Desarrollo de proyectos

Clase de solución: Servizo

Combinan múltiples disciplinas para facilitar a transformación operativa: expertos en operacións, consultores con coñecemento sectorial e funcional, especialistas en metodoloxías áxiles, arquitectos e desenvolvedores con experiencia agile. Atacan de maneira coordinada e simultánea os distintos aspectos da transformación operativa


Un produto de:
EVELB TÉCNICAS Y SISTEMAS, S.L.

Desarrollo de software

Clase de solución: Servizo

Desenvolvemento de software completamente independente, adaptándose ás necesidades de cada cliente conseguindo deste modo un produto único con que poderá optimizar e organizar o seu negocio de forma máis fácil e intuitiva. Utilizan as plataformas de desenvolvemento máis punteiras no mercado, como son Oracle, Java e GlassFish.

http://www.evelb.es/servicios/software.php


Un produto de:
REDEGAL, S.L. Consultoría e Tecnoloxía

Desarrollo eCommerce

Clase de solución: Servizo

Diseño y desarrollo, en consonancia con el equipo de marketing, para sacar adelante una tienda online que sigue todos los criterios de accesibilidad y usabilidad sin descuidar el diseño y las buenas prácticas que debe tener todo eCommerce


Un produto de:
REDEGAL, S.L. Consultoría e Tecnoloxía

Desarrollo móvil

Clase de solución: Servizo

Concepto multiplataforma que se extiende desde e desarrollo de webs responsive, al desarrollo de aplicaciones nativas para las 3 grandes plataformas móviles, Android, iOS y Windows Phone


Un produto de:
PRIMATE MULTIMEDIA IBÉRICA, S.L.

Deseño de identidade corporativa

Clase de solución: Servizo

Creación de marca e diseño de manual de identidad corporativa

http://www.primate.es


Un produto de:

Deseño e desenvolvemento de solucións completas de infraestrutura de sistemas Linux e UNIX

Clase de solución: Servizo

Empresa especializada en servizos de consultoría sobre sistemas de infraestrutura TI. Experiencia probada no campo da administración de sistemas sobre entornos Unix/Linux, contando cunha ampla experiencia que lle avala ó ter coma principais clientes a empresas multinacionais do sector e a representativas PEMES galegas. Os servizos que Allenta proporciona inclúen: Deseño, despregue e posta en produción de solucións de tecnoloxías base e elementos de sistemas de TI e Mantemento, soporte e asesoramento sobre sistemas de TI


Un produto de:
DISEÑO Y SOFTWARE WINDSOCK, S.L.

Deseño e desenvolvemento web

Clase de solución: Software

Web corporativa, de produto, comercio electrónico, aplicacións web, desenvolvemento de contidos multimedia

http://www.windsock.es


Un produto de:
SOFTIC

Deseño web e imaxe corporativa

Clase de solución: Servizo

Construción de páxinas web; básica, presencial ou corporativa (servizo adaptado ás necesidades dos clientes). Na imaxe de marca entran en xogo moitos factores, non só a marca propiamente dita, senón todo o deseño e identidade corporativa que acompañan á marca; as accións publicitarias e de marketing, a calidade do produto, servizo ou valor que represente, posibles custes e unha infinidade de factores que conforman a imaxe de cada organización


Un produto de:
TESLA TECHNOLOGIES & SOFTWARE, S.L.

Desenvolvemento de Aplicacións de Realidade Aumentada

Clase de solución: Servizo

Desenvolvemento de solucións de realidade aumentada e virtual para diferentes sectores, como por exemplo formación, construccón, etc...


Un produto de:

Desenvolvemento de aplicacións informáticas

Clase de solución: Servizo

Deseño, desenvolvemento e implantación de sistemas de información a medida


Un produto de:
PRIMATE MULTIMEDIA IBÉRICA, S.L.

Desenvolvemento de aplicacions móbiles

Clase de solución: Software

Deseño de interfases de usuario. Desenvolvemento a medida para aplicacións nativas en iOS, Android e Windos Phone

http://www.primate.es


Un produto de:
POSTAL 3 VIGO, S.L.

Desenvolvemento de contidos educativos

Clase de solución: Servizo

Postal 3, como entidade de formación acreditada, posee unha software factory que crea contidos a medida e-learning, para todo tipo de dispositivos de calquera materia


Un produto de:
TESLA TECHNOLOGIES & SOFTWARE, S.L.

Desenvolvemento de interactivos en HTML5

Clase de solución: Servizo

Desenvolvemento de interactivos para diferentes sectores, en HTML 5, conseguindo así que sean multidispositivo


Un produto de:
TESLA TECHNOLOGIES & SOFTWARE, S.L.

Desenvolvemento de interfaces en HTML5/CSS3

Clase de solución: Servizo

Desenvolvemento de interfaces multidispositivo e multipantalla


Un produto de:

Desenvolvemento de módulos e conectores

Clase de solución: Servizo

Creación de web services baseados en REST / JSON. Ademais encárganse da integración de APIs de terceiros (Google, Facebook, Pinterest, Twitter, Paypal, etc) no teu negocio


Un produto de:

Desenvolvemento de páxinas web

Clase de solución: Servizo

Realizan deseños que sexan amigables e estean optimizados para os buscadores. Desde deseños funcionais e económicos, hasta complexos portais ou páxinas elegantes, dinámicas…Tamén ofrecen a posibilidade do deseño de páxinas e sitios en Google Apps, coa ferramenta Google Sites

http://www.conpas.net/paginas_web_seo.html


Un produto de:

Desenvolvemento de sistemas de información corporativos

Clase de solución: Servizo

Desenvolven e implantan sistemas de información corporativos que teñen en conta as necesidades de xestión e tratamento da información, así como as condicións de uso ás que estará sometida


Un produto de:
DISEÑO Y SOFTWARE WINDSOCK, S.L.

Desenvolvemento de software

Clase de solución: Software

Desenvolvemento de solucións software a medida

http://www.windsock.es


Un produto de:
INTERDIX GALICIA, S.L. (GALICIA DIGITAL)

Desenvolvemento Web

Clase de solución: Servizo

Desenvolvemento web adaptado ás necesidades de cada cliente, desde webs económicas baseadas en plantillas ata grandes proxectos web, que inclúen desenvolvemento, aloxamento / mantemento, posicionamento SEO, xestión de redes sociais, etc.

http://www.internetgalicia.net


Un produto de:
PRIMATE MULTIMEDIA IBÉRICA, S.L.

Desenvolvemento web a medida

Clase de solución: Servizo

Deseño e desenvolvemento web a medida. Deseño de interfases responsive multiplataforma. Estratexia SEO desde o desenvolvemento. Integración con CMS de desenvolvemento propio ou de terceiros. Integración con procesos e sistemas preexistentes

http://www.primate.es


Un produto de:

Desenvolvementos a medida sobre Salesforce CRM

Clase de solución: Software

Esta aplicación leva a xestión comercial hasta a súa máxima expresión. Permite un control de vendas e leads profesional, con gran cantidade de informes, funcionalidades e integracións. Permite Incrementar as vendas, xestionar os comerciais e medir os resultados

http://www.conpas.net/salesforce_crm_instalacion.html


Un produto de:
GRUPO ARCADE INFORHOUSE

DF - SERVER

Clase de solución: Software

Software de Xestión Documental intelixente, mediante o cal se pode dixitalizar toda a documentación das organizacións, de maneira que se poida ter accesible toda a información de forma rápida e sinxela no momento que sea necesaria


Un produto de:
ÍTACA SOFTWARE LIBRE, S.C.G.

E-Commerce

Clase de solución: Servizo

Cada proxecto de Tenda Online ten as súas propias particularidades e por iso os tratan de forma individualizada. Traballan con StoreQ para integrar nun único software a xestión da tenda física e online. No caso de tendas independentes utilizan Virtuemart, módulo do xestor de contidos Joomla


Un produto de:

E-commerce

Clase de solución: Servizo

Sistemas de comercio electrónico

http://www.commertio.com


Un produto de:
TELECON GALICIA, S.A.

EAS

Clase de solución: Hardware

Sistema de Vixilancia de artigos

http://www.telecongalicia.com/web/eas.html


Un produto de:
NICESIGH, S.L.

ECO-LUZ

Clase de solución: Software

Información dos prezos da luz en España

http://ecoluzapp.com


Un produto de:
AACCENTIA MULTIMEDIA, S.L.

Ecommerce

Clase de solución: Servizo

Deseño e desenvolvemento totalmente a medida de proxectos de Ecommerce tanto públicos como privados. Integracion total con sistemas de xestion como ERP ou CRM con potentes módulos de Intelixencia de Negocio que permitan establecer patróns de promoción e Venda


Un produto de:
INDRA SISTEMAS S.A.

EDITRAN

Clase de solución: Software

Plataforma de comunicacións sobre redes de datos e Internet. Solución avanzada que posibilita a conectividade directa entre aplicacións informáticas residentes en diferentes máquinas e sistemas operativos de diferentes empresas, organismos e entidades públicas ou privadas

http://www.editran.indra.es/


Un produto de:

eDocAssistant

Clase de solución: Software

Servizo na nube que facilita a xestión sin papeis das empresas


Un produto de:
IMATIA INNOVATION, S.L.

ELASTIC BUSINESS

Clase de solución: Software

Ferramenta para a xestión integral de empresas e a optimización da produción. Solucións verticais para sectores da madeira, acuicultura, moda, instaladores e transporte

http://www.elastic-business.com


Un produto de:
IMATIA INNOVATION, S.L.

ELASTIC PROJECTS

Clase de solución: Software

Ferramenta para a xestión de proxectos

http://www.elastic-business.com/projects


Un produto de:
IMATIA INNOVATION, S.L.

ELASTIC SUPPLY

Clase de solución: Software

Ferramenta para a xestión de almacéns automatizados

http://www.elastic-business.com/supply


Un produto de:
ÍTACA SOFTWARE LIBRE, S.C.G.

ENEBOO ERP

Clase de solución: Software

Software orientado á administración, xestión comercial e finanzas. Conta con diversos módulos que o converten nun programa ideal para proxectos en crecemento


Un produto de:
INNOVACION COOPERACION CARTOGRAFIA Y TERRITORIO, S.L.

Enquisa de Infraestruturas

Clase de solución: Servizo

Inventarios de equipamentos e infraestruturas, en todas as fases do ciclo de traballo

http://www.icarto.es/areas/#encuesta


Un produto de:
INNOVACION COOPERACION CARTOGRAFIA Y TERRITORIO, S.L.

Enxeñaría da auga

Clase de solución: Servizo

Planificación e xestión integral do recurso hídrico e medio ambiente

http://www.icarto.es/areas/#agua


Un produto de:
INDRA SISTEMAS S.A.

ERP GIAF

Clase de solución: Software

Plataforma desenvolvida a partir da colaboración cun gran número de clientes de diversos sectores. Software totalmente integrado que soporta a globalidade dos procesos de negocio das organizacións. Cobertura funcional organizada por módulos: Finanzas, RH e Loxística

http://www.giafsuporte.indra.pt/


Un produto de:

ERP Verticais

Clase de solución: Software

Software de xestión adaptado a cada sector e tipo de empresa. Por que cada empresa é distinta, adaptaron o seu ERP Online a diferentes sectores para que, con moi pouca configuración, o software adáptase a cada negocio. O software que ofrecen é totalmente online, permite xestionar o 100% do negocio e é configurable. A súa maior vantaxe é a súa sinxeleza e o custe que, ao ser “pago por uso”, é escalable e accesible para a peme. Ao estar xa desenvolvido só requiere de servizos de configuración e formación.

http://www.conpas.net/sectores.html


Un produto de:
ESTRATEGA CONSULTING GLOBAL, S.L.

Estratexia no ámbito social

Clase de solución: Servizo

Deseño e aviliación de políticas, accións e estratexias no ámbito social (servizos sociais, emprego, servizos sociosanitarios…)


Un produto de:
ESTRATEGA CONSULTING GLOBAL, S.L.

Estratexia territorial

Clase de solución: Servizo

Consultoría no ámbito territorial para prestar servizos en materia de plans estratéxicos de cidades ou territorios, estratexias de marketing urbano, identificación de proxectos de cidade, Benchmarking urbano, estratexias de xestión territorial, estratexias de ordenación territorial


Un produto de:
ILUX VISUAL TECHNOLOGIES, S.L.

EVIDENS

Clase de solución: Software

Sistema integral de visualización avanzada e interactiva que permite unha xestión de información xeolocalizada asociándoa a un entorno de visualización tridimensional e multimedia


Un produto de:
INDRA SISTEMAS S.A.

FEEP Enablement Platform

Clase de solución: Software

Plataforma que integra un conxunto de produtos e compoñentes tecnolóxicos que facilitan e aceleran a construción dos novos sistemas e solucións dixitais, especialmente no ámbito Internet of Things, BigData, Cloud e Mobilidade

http://www.minsait.com/es/what-we-do/feep-enablement-platform


Un produto de:
HEWLETT-PACKARD SERVICIOS ESPAÑA, S.L.

Financiación e capacidade flexible

Clase de solución: Servizo

Financie e aprovisione o entorno de TI moderno e flexible que necesita para permanecer innovador e eficiente

https://www.hpe.com/es/es/services/financing-capacity.html


Un produto de:

Firma electrónica

Clase de solución: Servizo

Implantan nas empresas sistemas electrónicos equivalentes á firma manuscrita, con validez xurídica e coa modalidade adecuada ás necesidades de cada organización


Un produto de:

FLEXIA

Clase de solución: Software

Ferramenta de xestión de procesos, construída baixo tecnoloxía 100% Internet


Un produto de:
Computer-3

Formación

Clase de solución: Servizo

Cursos a medida para empresa con todas as vantaxes da formación presencial e o apoio de solucións e-Learning. AFD, PROGRAMADA

http://www.computer-3.com/Formacion.aspx


Un produto de:
INNOVACION COOPERACION CARTOGRAFIA Y TERRITORIO, S.L.

Formación

Clase de solución: Servizo

Capacitación de equipos mediante cursos a medida, presenciais ou online

http://www.icarto.es/formacion-sig/


Un produto de:
CAI Sistemas

Formación de usuarios e Aula Tecnolóxica

Clase de solución: Servizo

Cursos de Formación de nivel básico e avanzado, dirixidos aos usuarios das aplicacións e impartidos polo mesmo persoal técnico que soluciona as súas consultas. Modalidade presencial e on-line (aula virtual)

http://www.caisistemas.es/CAI16/mas/Formacion.html


Un produto de:

Formación e capacitación sobre software online

Clase de solución: Servizo

Expertos en formar e capacitar aos empregados e administradores en aplicacións online e cloud computing. Ofrecen formacións presenciais e online sobre todas as aplicacións que ofrecen en portfolio: Google Apps, Zoho CRM, Salesforce…Usan no seu traballo todas as aplicacións que venden, así coñecen hasta eo mínimo detalle das solucións e poden ofrecer unha formación útil e sinxela.

http://www.conpas.net/formacion.html


Un produto de:
TESLA TECHNOLOGIES & SOFTWARE, S.L.

Formación en IoT

Clase de solución: Servizo

Formación e consultoría de IoT


Un produto de:
Anubía

Formación Odoo

Clase de solución: Servizo

Formación sobre a aplicación de software libre Odoo ERP e CRM


Un produto de:
POSTAL 3 VIGO, S.L.

Formación TIC

Clase de solución: Servizo

Presencial e on-line


Un produto de:
FACTORÍA DE SOFTWARE E MULTIMEDIA, S.L. (IMAXIN SOFTWARE)

Gamificación

Clase de solución: Servizo

Servizos de gamificación, advergaming e videoxogos

http://www.ingaming.imaxin.com/


Un produto de:
Computer-3

Gesticom ERP

Clase de solución: Software

Software de xestión ERP que cubre todas as áreas de xestión contable e financeira da empresa, CRM, TPV, MOBILIDADE, BI, E-COMMERCE, PRODUCIÓN e PROXECTOS

http://gestion.computer-3.com


Un produto de:
GRUPO ARCADE INFORHOUSE

GSBASE ERP

Clase de solución: Software

Programa Cliente-Servidor que xestiona: Almacén, Facturación, Tesourería, Contabilidade e Inmovilizado. ERP flexible orientado a PEMES


Un produto de:
REDEGAL, S.L. Consultoría e Tecnoloxía

Hosting Web

Clase de solución: Servizo

Una web debe ser accesible, por eso los tiempos de carga reducidos a su mínima expresión son más que una necesidad, además, si tienes un eCommerce los usuarios valoran que sus datos estén siempre protegidos gracias a los procolos SSL


Un produto de:
INDRA SISTEMAS S.A.

i-EAM

Clase de solución: Software

Solución completa para a xestión de Activos e Mantemento. Inclúe plan de infraestruturas, cumprimento ISO 55000, medio ambiente, reservas de recursos (servizos, medios, espazos...), informes, consultas e obxectos de visualización específicos e integración con xestor documental e GIX


Un produto de:

Implantación de Comercio Electrónico

Clase de solución: Servizo

Desenvolvemento de solucións para comercio electrónico baseado en plataformas Opensource. Principalmente utilizan Prestashop

http://deindo.es/servicios/comercio-electronico


Un produto de:

Implantación de sistemas CRM e ERP

Clase de solución: Servizo

Conpas ofrece servizos de consultoría, configuración, formación, desenvolvemento e soporte sobre Salesforce e Zoho CRM. Desenvolven ERPs a medida, baseados en ambas aplicacións.

http://www.conpas.net/zoho_crm_instalacion.html


Un produto de:

Implantación de solucións a terceiros

Clase de solución: Servizo

Coa finalidade de converter a crecente diversidade de tecnoloxías dispoñibles en verdadeiras solucións de negocios para os seus clientes, Altia ten alianzas estratéxicas con diversos fabricantes de tecnoloxías e dispoñen de profesionais especializados cos coñecementos e metodoloxías adecuados para converter os proxectos en éxitos


Un produto de:

Implantación de Zoho CRM

Clase de solución: Software

Zoho CRM é software na nube líder mundial en xestión empresarial para PEMEs. Facilita o acceso á xestión de procesos de negocio que estaban reservados, por prezo e complexidade, ás grandes corporacións. En Conpas encárganse da implantación e configuración da ferramenta. Asi mesmo realizan formacións para que a empresa destinataria saque o máximo partido á aplicación.

http://www.conpas.net/zoho_crm_instalacion.html


Un produto de:

Implantación de Zoho ERP Online

Clase de solución: Software

Froito da experiencia en múltiples sectores en Conpas.net desenvolveron un ERP online sobre a plataforma Zoho. A súa filosofía baséase no equilibrio entre sistemas estándares e desenvolvementos sectoriais específicos. Asumindo que a maior parte das empresas venden e facturan dunha maneira similar, os seus proxectos céntranse en plasmar os procesos de desenvolvemento da actividade específica de cada empresa.

http://www.conpas.net/serp_erp_online.html


Un produto de:
HEWLETT-PACKARD SERVICIOS ESPAÑA, S.L.

Impulsar a productividade no posto de traballo

Clase de solución: Servizo

Sete das 10 maiores compañías do mundo utilizan as solucións para o lugar de traballo de Hewlett Packard Enterprise.1 Elas saben que o lugar de traballo dixital se extende moito máis alá das paredes da súa organización. Necesita proporcionar experiencias dixitais ricas e seguras para os seus clientes, partners e empregados, sin importar dónde están e cómo se conecten. As súas experiencias determinan cómo ven a súa organización

https://www.hpe.com/es/es/solutions/enable-workplace.html


Un produto de:
IDOM INGENIERÍA Y CONSULTORÍA, S.A.

Industria 4.0

Clase de solución: Servizo

Servizos de deseño e posta en marcha de proyxctos de Industria 4.0


Un produto de:
INNOVACION COOPERACION CARTOGRAFIA Y TERRITORIO, S.L.

Infraestruturas de Transporte e Mobilidade

Clase de solución: Servizo

Solucións para a análise, xestión, mantemento e conservación de redes viarias

http://www.icarto.es/areas/#transporte


Un produto de:

Integración de ERPs en plataformas E-commerce

Clase de solución: Servizo

Desenvolven solucións para integrar o catálogo do teu provedor na túa tenda on-line en poucos pasos


Un produto de:

Integración de software online

Clase de solución: Servizo

Co servizo de integración increméntase o valor do software ao conectar dúas aplicacións entre sí. Existen varias conexións habituais e que melloran os procesos internos ao eliminar a información duplicada e unificando o traballo nunha soa aplicación e navegador.

http://www.conpas.net/integraciones.html


Un produto de:

Integración e interoperabilidade de sistemas

Clase de solución: Servizo

Conectan todas as aplicacións, ferramentas e sistemas, coas miras postas na converxencia nuns mesmos obxectivos corporativos


Un produto de:
Aldaba

Integración SAP

Clase de solución: Servizo

Integración SAP de sistemas de Loxística. Modelado Funcional e desenvolvemeto SAP


Un produto de:

kumobe | backup

Clase de solución: Software

Solución global de backup, garantindo a máxima seguridade, en modalidade de servizo e pago por uso, e totalmente xestionadas, para a salvagarda da información.


Un produto de:

kumobe | drive

Clase de solución: Software

Solución global de xestión de documentos, garantindo a máxima seguridade, en modalidade de servizo e pago por uso, e totalmente xestionadas.

http://www.kumobedrive.com


Un produto de:
E-CONTIDOS, S.L.

Lectora

Clase de solución: Software

Comercializan licenzas deste software que permite crear contidos e-learning de xeito sinxelo e rápido

http://www.contidosdixitais.com/servicios-extra-micro-web-tienda-online-y-lectora-inspire/


Un produto de:
SOLUTIO OUTSOURCING, S.L.

Mantemento de plataformas IT

Clase de solución: Servizo

Implantación, Administración e Mantemento de plataformas Microsoft e Linux. Temos un amplo grupo de consultores certificados

http://www.gruposolutio.com/consultoria-it/


Un produto de:
CAI Sistemas

Mantemento de Sistemas Informáticos

Clase de solución: Servizo

Mantemento preventivo e reparación, de Hardware e Software

http://www.caisistemas.es/CAI16/servicios/Sistemas.html


Un produto de:
Librebit

Mantemento e soporte de sistemas Linux en PCs e servidores para centros educativos e empresas

Clase de solución: Servizo

Administración completa do parque informático da entidade, xestión de incidencias de seguridade con equipo de soporte e SLA propios segundo normas ISO-27001 e ISO-20000. Monitorización dos servizos web, correo, almacenamento na nube, optimización dos recursos e copias de seguridade. Protección contra virus, malware, ransomware, gusanos, etc.

 • Asistencia remota ao instante
 • Instalación e configuración de todos os programas
 • Ayudámoslle na migración a LibreOffice
 • Datos protexidos coas máximas garantías


Un produto de:
Anubía

Mantemento e soporte Odoo

Clase de solución: Servizo

Mantemento técnico e soporte funcional da aplicación de software libre Odoo


Un produto de:

Mantemento, soporte e asesoramento de sistemas Linux e UNIX

Clase de solución: Servizo

A subscrición de MSA de Allenta consta dunha serie de módulos que permite a administración ou co-administración de sistemas de infraestrutura Linux/Unix dos seus clientes. A subscrición de MSA inclúe un Mantemento de natureza proactiva, Soporte reactivo e Asesoramento a longo prazo sobre a funcionalidade do sistema.


Un produto de:
EVELB TÉCNICAS Y SISTEMAS, S.L.

Marketing online

Clase de solución: Servizo

Servizo de asesoramento que pode facer unha auditoría SEO íntegra da web e desenvolver unha estratexia completa para un correcto posicionamento. Servizo de Community Management completo que garantice a presenza nas redes sociais máis importantes sen ter que conectarse constantemente.

http://www.evelb.es/servicios/marketing.php


Un produto de:

Marketing online

Clase de solución: Servizo

Buscan a mellor presenza en internet para os seus clientes. Desde o posicionamento web hasta complexas campañas publicitarias donde realizando accións coordinadas e conxuntas poden chegar ao maior número de usuarios posibles

http://www.conpas.net/publicidad_marketing_online_google.html


Un produto de:

MERCURIO

Clase de solución: Software

Sistema de Licitación Electrónica na que os axentes intervintes, licitador e administración pública, poden realizar todos os procesos relacionados coa licitación de forma telemática


Un produto de:
Librebit

Migración ofimática a LibreOffice e estándares abertos

Clase de solución: Servizo

Evaluación técnica e económica da migración a LibreOffice e formatos de ficheiros de estándares abertos. Realizan a execución do proyecto de migración co seguimento e control necesarios para obter o maior impacto cos mínimos cambios. Certificados por The Document Foundation para proxectos de migración a LibreOffice


Un produto de:

Mobilidade

Clase de solución: Servizo

Desenvolven tecnoloxías para a mobilidade, facendo conscientes ás organizacións de que adoptar estratexias que teñen en conta a mobilidade, permitindo diferenciarse e gañar competitividade


Un produto de:
GRUPO ARCADE INFORHOUSE

MOBILIDADE - MDM

Clase de solución: Servizo

Solución de xestión de dispositivos e servizos móbiles das empresas. Xestión dos accesos a aplicacións polos dispositivos móbiles (smartphones, tablets, etc), e xestión da seguridade. Solución IBM de xestión + soporte premium especializado Arcade Inforhouse


Un produto de:
OZONA CONSULTING, S.L.

Mobilidade Empresarial

Clase de solución: Servizo

A proliferación de dispositivos móbiles está cambiando a maneira na que se accede á información. Os usuarios queren levar o seu PC corporativo nos seus dispositivos móbiles. A líña que separa o uso persoal e profesional dos dispositivos é cada vez máis difusa o cal plantexa retos en canto á seguridade e confidencialidade da información.

http://www.ozonatech.com/movilidad-empresarial/


Un produto de:
INDRA SISTEMAS S.A.

Netplus

Clase de solución: Servizo

Pasarela de pagos e programas de fidelización de máxima certificación de seguridade e que xestiona de maneira centralizada toda a operativa derivada do pago (tarxeta, contas correntes, recargas e programas de fidelización), desde calquera canle cliente

http://www.minsait.com/es/what-we-do/engage-suite


Un produto de:
Anubía

Odoo

Clase de solución: Software

ERP e CRM de software libre

http://www.odoo.com


Un produto de:
Anubía

Odoo CRM

Clase de solución: Software

CRM de software libre Odoo

http://www.odoo.com


Un produto de:
IMATIA INNOVATION, S.L.

ONTIMIZE

Clase de solución: Software

Plataforma para o desenvolvemento rápido de aplicacións de xestión

http://www.ontimize.com


Un produto de:
FACTORÍA DE SOFTWARE E MULTIMEDIA, S.L. (IMAXIN SOFTWARE)

OPENTRAD

Clase de solución: Servizo

Plataforma líder en servizos de tradución automática en código aberto

http://www.opentrad.com


Un produto de:
SOLUTIO OUTSOURCING, S.L.

Outsourcing

Clase de solución: Servizo

Solucións de externalización de servizos: CAU, Administración de Servidores, comunicacións, etc

http://www.gruposolutio.com/outsourcing/


Un produto de:

Outsourcing e mantemento

Clase de solución: Servizo

Abordan proxectos de externalización de servizos TI proporcionando servizos de mantemento, explotación e xestión operativa de aplicacións e infraestruturas


Un produto de:
INNOVACION COOPERACION CARTOGRAFIA Y TERRITORIO, S.L.

Patrimonio e Arqueoloxía

Clase de solución: Servizo

Catalogación e análise de bens inmateriais

http://www.icarto.es/areas/#patrimonio


Un produto de:
ENXENDRA TECHNOLOGIES, S.L.

Plataforma de sinatura electrónica

Clase de solución: Software

Plataforma de sinatura electrónica, adaptada á nova normativa europea


Un produto de:
TELECON GALICIA, S.A.

Plataforma EcoHub

Clase de solución: Hardware

Eficiencia Enerxética e Telecontrol

http://www.telecongalicia.com/web/efi2.html


Un produto de:
POSTAL 3 VIGO, S.L.

Plataforma Moodle persoalizada

Clase de solución: Servizo

Servizos de creación, aluguer e implementación de plataformas de formación Moodle a empresas e institucións públicas, ademais de aportar un catálogo de máis de 300 referencias en cursos e-learning


Un produto de:
ÍTACA SOFTWARE LIBRE, S.C.G.

Portais web

Clase de solución: Servizo

Trata cada portal web como un proxecto único, onde o cliente se vai a presentar e se vai a mostrar. Traballan co mellor software Xestor de Contidos, CMS, licenciado como Software Libre


Un produto de:
SOFTIC

Posicionamento SEO

Clase de solución: Servizo

Servizo da optimización web SEO que ofrece: Informe inicial sobre o Posicionamento Natural; Estudo de palabras clave máis adecuadas e efectivas; Revisión da estrutura: enlaces, erros, páxinas non atopadas, etc.; Revisión e optimización do contido e infraestrutura da web; Xeneración de enlaces relevantes; Analítica web; Informe mensual coa evolución do posicionamento


Un produto de:
REDEGAL, S.L. Consultoría e Tecnoloxía

Posicionamiento SEO

Clase de solución: Servizo

Especialistas en trabajar para obtener los mejores resultados en los buscadores más utilizados por los usuarios, Google y Bing. Buscan aquellos términos, ya sean short tail o Long Tail, que generan los contenidos específicos y de calidad que demandan los usuarios en sus búsquedas


Un produto de:
HEWLETT-PACKARD SERVICIOS ESPAÑA, S.L.

Potenciar unha organización baseada en datos

Clase de solución: Servizo

Cando pode acceder e interpretar os datos humanos, de máquinas e empresariais da súa organización, pode atraer a novos clientes, mellorar os procesos de negocio, funcionar de forma máis eficiente e crear novos fluxos de ingresos. As 10 marcas máis valiosas impulsan as súas decisións coas solucións de big data de Hewlett Packard Enterprise.1 HPE ofrécelle os medios para ter éxito coa tecnoloxía e persoas que o axudan a converter a información nunha vantaxe

https://www.hpe.com/es/es/solutions/empower-data-driven.html


Un produto de:
DISEÑO Y SOFTWARE WINDSOCK, S.L.

Produción audiovisual

Clase de solución: Servizo

Produción de vídeo industrial e corporativo para web

http://www.windsock.es


Un produto de:

Propiedade intelectual

Clase de solución: Servizo

Aportan solucións xurídicas aos negocios baseados na creación, software, obras audiovisuais e videoxogos

http://www.datalawyers.com/propiedad-intelectual.php


Un produto de:
HEWLETT-PACKARD SERVICIOS ESPAÑA, S.L.

Protección da empresa dixital

Clase de solución: Servizo

Produciranse fallos; é unha simple cuestión de tempo. Para protexer a súa empresa dixital debe saber qué se aproxima, protexer as súas interaccións dixitais, detectar e xestionar os fallos inevitables e protexer a continuidad empresarial e o cumprimento regulatorio


Un produto de:
ÍTACA SOFTWARE LIBRE, S.C.G.

Protección de datos

Clase de solución: Servizo

Realizan adecuación completa, tanto reglada (inscrición de arquivos na Axencia Española de Protección de Datos e entrega de documentación e protocolos) como impartindo formación presencial ou virtual, contan cunha aula virtual formativa 


Un produto de:

Protección de datos

Clase de solución: Servizo

Organizan e implantan procedementos de sistemas de xestión da información conforme aos estándares legais e das normas ISO de aplicación.

http://www.datalawyers.com/proteccion-de-datos.php


Un produto de:
AACCENTIA MULTIMEDIA, S.L.

Proxectos web

Clase de solución: Servizo

Desenvolvementos adaptábeis a calquera dispositivo e tecnoloxía: Smartphones, pc, tablets. Proxectos web peculiarmente especiais, xa sexa polo seu deseño ou pola estratexia. Proxectos de e-commerce, ou proxectos de imaxe corporativa en internet


Un produto de:
HUMAN SOFT, S.L.

Q GESTION

Clase de solución: Software

Software para a xestión dos sistemas de calidade, medio ambiente, prevención de riscos laborais e I+D+I

http://www.qgestion.org/


Un produto de:
HEWLETT-PACKARD SERVICIOS ESPAÑA, S.L.

Redes

Clase de solución: Hardware

Unha rede máis simple xa é posible. Utilice estándares abertos, redes definidas por software, automatización e moito máis para obter un mellor rendemento que o da competencia

https://www.hpe.com/es/es/networking.html


Un produto de:
GRUPO ARCADE INFORHOUSE

RPS

Clase de solución: Software

ERP que incorpora nun único sistema de información todas as áreas da empresa, cubrindo as áreas máis comúns de xestión da empresa, desde finanzas ou loxística, hasta as problemáticas máis esixentes das empresas dedicadas a produción ou servizos


Un produto de:
EVELB TÉCNICAS Y SISTEMAS, S.L.

SAT (Servizos de Asistencia Técnica)

Clase de solución: Servizo

Racks Completos, Implementación de redes LAN e WLAN, Sistemas de copia de seguridade, Servidor de aloxamento web e correo electrónico, Montaxe e reparación de PCs e portátiles Windows e MAC, Reparación e configuración de impresoras, Configuración de smartphones e tablets.

http://www.evelb.es/servicios/hardware


Un produto de:
HEWLETT-PACKARD SERVICIOS ESPAÑA, S.L.

Seguridade

Clase de solución: Servizo

Software e solucións de seguridade empresarial que proporcionan un enfoque proactivo da seguridade e integra correlación da información, análise de aplicacións e defensa a nivel de rede

http://www8.hp.com/es/es/software-solutions/enterprise-security.html


Un produto de:
Computer-3

Seguridade da Información

Clase de solución: Servizo

Implantación e Asesoramento Legal de LOPD e LSSI, Xestión de Seguridade da Información , Xestión de Servizos de TI, Análise e Xestión de Riscos, Xestión de continuidade de Negocio, Hacking Ético, Adecuación e consultoría ENS, Esquema Nacional de Interoperabilidade - ENI

http://lopd.computer-3.com


Un produto de:
HEWLETT-PACKARD SERVICIOS ESPAÑA, S.L.

Servicios de soporte de TI

Clase de solución: Servizo

Hoxe, espérase que a TI ofreza servizos fiables e seguros á vez que permite a transformación empresarial rápida. Este novo tipo de TI require un novo tipo de soporte. Solo Hewlett Packard Enterprise ofrece o soporte completo que necesita para competir e gañar


Un produto de:
HEWLETT-PACKARD SERVICIOS ESPAÑA, S.L.

Servidores

Clase de solución: Hardware

Potencia e control do proceso. Axilidade de recursos en toda a infraestrutura. Preparado para converxer e preparado para a nube

https://www.hpe.com/es/es/servers.html


Un produto de:
ÍTACA SOFTWARE LIBRE, S.C.G.

Servidores e sistemas

Clase de solución: Servizo

Configuración e mantemento de redes cableadas. Políticas de contas de usuarios e seguridade. Auditorías e plans de seguridade (instalación de firewalls e sistemas de detección de intrusos). Implantación de servidores web, mail, dns, ldap,... Implantación ofimática con software libre. Sistemas de monitorización e backup (copias de seguridade). Configuración e mantemento de redes sen cables (wireless)


Un produto de:
Computer-3

Servizo Técnico SAT

Clase de solución: Servizo

Equipo de servizo técnico certificado especialista en implantación e mantementos de redes, configuración de software monitorización, alertas de seguridade, servizo de teleasistencia remota, prevención de hackes ou virus, asesoría informática, actualización de PCs

http://www.computer-3.com/ServiciosProfesionales/sat.aspx


Un produto de:
SEIDOR, S.A.

Servizos AD e AM

Clase de solución: Servizo

Desenvolvemento e evolutivos de aplicacións a medida


Un produto de:

Servizos Datacenter

Clase de solución: Servizo

A solución IaaS de ALTIA garante unha xestión completa da plataforma informática da empresa para que esta poida dedicar os seus recursos á xestión do negocio. Plantexan a IaaS como un produto modular que pasa desde empregar a infraestrutura de servizos de cloud público de Altia a unha externalización completa do CPD creando un cloud privado para o cliente


Un produto de:
SEIDOR, S.A.

Servizos de Data Center

Clase de solución: Servizo

Aloxamento de software soporte monitorización escalabilidade e alta dispoñibilidade


Un produto de:
HEWLETT-PACKARD SERVICIOS ESPAÑA, S.L.

Servizos de Educación e Formación

Clase de solución: Servizo

Desenvolva os coñecementos e as habilidades que o seu equipo necesita para beneficiarse da economía empresarial baseada na tecnoloxía de hoxe

https://www.hpe.com/es/es/services/it-education-training.html


Un produto de:
SOLUTIO OUTSOURCING, S.L.

Servizos de Recursos humanos

Clase de solución: Servizo

Solucións de Head Hunting

http://www.gruposolutio.com/empleo/


Un produto de:

Servizos de xestión e monitorización

Clase de solución: Servizo

Plan de continuidade de negocio, no cal se establezan: riscos asociados á perda de información, tempos necesarios para restablecer o servizo, cumprimentos legais, etc.


Un produto de:
Aldaba

Servizos TI

Clase de solución: Servizo

Consultoría Tecnolóxica, Aplicación LOPD, Outsourcing, Desenvolvemento de aplicacións


Un produto de:
VALORA CONSULTORES DE GESTIÓN, S.L.

SICASOFT B.I.

Clase de solución: Software

Plataforma de xestión da sustentabilidade e reporting

http://www.sicasoft.com


Un produto de:
VALORA CONSULTORES DE GESTIÓN, S.L.

SICASOFT low carbon cities

Clase de solución: Software

Plataforma de reducción das emisións a través da mellora na eficiencia enerxética e hídrica


Un produto de:
INNOVACION COOPERACION CARTOGRAFIA Y TERRITORIO, S.L.

SIG en Web e IDE

Clase de solución: Servizo

Arquiteturas orientadas a servizos, con visualización avanzada da información

http://www.icarto.es/areas/#web_ide


Un produto de:
INDRA SISTEMAS S.A.

SIGEFI – Sistema de Xestión Fiscal

Clase de solución: Software

Dirixido a corporacións formadas por múltiples sociedades o con diferentes localizacións xeográficas. Dá cobertura ao ciclo de vida completo dos impuestos para a realización do Compliance. SIGEFI comercialízase tanto en modalidade on-premise como en Cloud


Un produto de:

Sincronización de catálogos con comparadores de prezos

Clase de solución: Servizo

Conta con varias ferramentas para a integración do teu catálogo nos principais comparadores de prezos


Un produto de:
INDRA SISTEMAS S.A.

SIREFI - Sistema de Reporting Fiscal

Clase de solución: Software

Orientado aos grupos empresariais con diversidade xeográfica internacional. Permite o tratamento da información fiscalmente relevante e que mensualmente reporta á dirección. Permite a xestión de reporting fiscal para cada país e a consolidación da mesma para a corporación. Xestión de impostos pagados, continxencias, inspeccións, gasto por imposto, cambios normativos, prezos de transferencia, operacións vinculadas, WHT...


Un produto de:
GRUPO ARCADE INFORHOUSE

Sistemas de control

Clase de solución: Software

Instalan e configuran os sistemas de control máis adecuados para cada cliente e entorno, ademais os consultores especialistas proporcionan formación adaptada a cada organización para o correcto uso dos equipos. Utilizan solucións de videovixilancia, baseadas no emprego de videocámaras IP que se controlan/xestionan desde un software instalado nun servidor do cliente, que a súa vez serve para almacenar o vídeo que se grava


Un produto de:
ENXENIO, S.L.

Sistemas de Información Xeográfica

Clase de solución: Servizo

Solucións avanzadas para xestionar e explotar información xeorreferenciada. Principais áreas de aplciación: Planeamento urbanístico, rutas de distribución, traballadores en mobilidade, impacto de actuacións públicas, xestión de activos xeorreferenciados, turismo,...


Un produto de:
GRUPO ARCADE INFORHOUSE

Sistemas e servidores

Clase de solución: Servizo

Personalizan e configuran os mellores servidores de datos para cada organización, ofrecendo unha ampla selección de tecnoloxías de procesador e sistemas operativos que permiten aos clientes pór en marcha diferentes cargas de traballo dentro dunha mesma infraestrutura tecnolóxica individual


Un produto de:
HEWLETT-PACKARD SERVICIOS ESPAÑA, S.L.

Sistemas Integrados

Clase de solución: Hardware

Obteña computación, almacenamento, redes e software en sistemas totalmente integrados, optimizados para cargas de traballo

https://www.hpe.com/es/es/integrated-systems.html


Un produto de:

Situm Indoor Location Platform

Clase de solución: Software

Plataforma de localización en interiores de alta precisión e moi sinxela de despregar, que permite desenvolver aplicacións con posicionamento e navegación en interiores, coma guiado de usuarios, control en tempo real da infrestrutura, análises dos datos xeoposicionados, xeomarketing, etc


Un produto de:
TELECON GALICIA, S.A.

Smart Metering

Clase de solución: Hardware

Sistema de medidas sobre redes eléctricas intelixentes

http://www.telecongalicia.com/web/smart.html


Un produto de:
REDEGAL, S.L. Consultoría e Tecnoloxía

Social Media

Clase de solución: Servizo

No solo gestionan canales, sino que analizan datos, obteniendo las horas óptimas para dejar tu mensaje, la forma en que se debe expresar y el público objetivo al que deber ser dirigido


Un produto de:
SOFTIC

SofticERP

Clase de solución: Software

Software que se divide en tres módulos que funcionan de forma independente: o módulo de calidad ISO 9001 - Q de Calidade, módulo de medio ambiente ISO 14001- Regulamento Emas e o módulo de seguridade e saúde no traballo OHSAS 18001. Que sexan independentes significa que se poden instalar en solitario ou de forma conxunta, sen que lle afecte ás características propias de cada norma


Un produto de:
HEWLETT-PACKARD SERVICIOS ESPAÑA, S.L.

Software de infraestrutura

Clase de solución: Servizo

Simplifique as tarefas de integrar a TI tradicional nos entornos virtuais e híbridos. Teña en conta a promesa completa da nube mentres manten datos relevantes útiles de forma que poida aproveitar o seu valor total. Modernice a súa infraestrutura coa axilidade para admitir todas as súas necesidades de seguridade, cumprimento e big data.

https://www.hpe.com/es/es/software.html


Un produto de:
ENXENIO, S.L.

Software de Xestión

Clase de solución: Servizo

Deseño e desenvolvemento de ferramentas de soporte á xestión dos procesos clave do negocio. Solucións adaptadas ás necesidades particulares de cada cliente: Consultoría tecnolóxica e de procesos, desenvolvemento en iteracións para minimizar o tempo de espera, integración con ferramentas existentes, Interfaces de usuario intuitivas,…


Un produto de:
HEWLETT-PACKARD SERVICIOS ESPAÑA, S.L.

Software empresarial

Clase de solución: Servizo

Optimice e asegure as súas aplicacións durante todos os seus ciclos de vida. Racionalice o negocio e as operacións de TI coa virtualización e a xestión intelixente

https://www.hpe.com/es/es/software.html


Un produto de:
SEIDOR, S.A.

Software Factory

Clase de solución: Servizo

Centro de competencia rexional para desenvolvemento


Un produto de:
GRUPO ARCADE INFORHOUSE

Solución de intelixencia de negocio

Clase de solución: Servizo

Solución para a xestión e procesamento de información recollida en aplicacións de xestión, de cara á toma de decisións empresariais. Sistema de BI aplicable e válido para todos os sistemas hardware e software do cliente, flexible e personalizable, con servizos asociados de ARCADE INFORHOUSE


Un produto de:
GRUPO ARCADE INFORHOUSE

Solución de seguridade TI integral

Clase de solución: Servizo

Solución integral, flexible e personalizable para cada cliente, para a xestión da seguridade TI de forma integral (rede, perimetral, control de accesos, seguridade en postos de usuarios, etc)


Un produto de:
Aldaba

Solucións Business Intelligence

Clase de solución: Software

Solucións de Business Intelligence baseadas en Microstrategy


Un produto de:
R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA, S.A.

Solucións Cloud

Clase de solución: Servizo

R ofrece a mellor tecnoloxía TI en modo servizo, sen inversión inicial. Servizos modulares e flexibles adaptables ás necesidades de cada empresa en cada momento. Actualmente os servizos cloud inclúen a virtualización de servidores, o datacenter por software, servizos de almacenamento e backup, seguridade xestionada, publicación de aplicacións e servizos web, etc. Servizos en alta dispoñibilidade e máxima seguridade que garanten o rendemento, calidade e seguridade de datos e aplicacións. O datacenter R pode converterse nunha ubicación máis das empresas, permitindo dispor do mellor servizo ao tempo que se reduce os custes de servizo, operación e mantemento.

http://empresas.mundo-r.com/empresas/es/productos/cloud


Un produto de:
SEIDOR, S.A.

Solucións de firma electrónica

Clase de solución: Servizo

Servizos de firma dixital


Un produto de:
HEWLETT-PACKARD SERVICIOS ESPAÑA, S.L.

Solucións de software

Clase de solución: Servizo

Rompa os seus silos de información. Logre unha xestión simplificada do seu servidor, almacenamento e recursos de rede. Optimice a xestión de datos e a gobernanza con interaccións humanas, mecánicas e software

https://www.hpe.com/es/es/software.html


Un produto de:
Computer-3

Solucións E-commerce e Mobilidade

Clase de solución: Servizo

Para potenciar o negocio de maneira doada realizan proxectos web, desde portais básicos a solucións ecommerce integradas cos sistemas de xestión ERP

http://web.computer-3.com


Un produto de:
SEIDOR, S.A.

Solucións SAP ALL In One

Clase de solución: Servizo

ERP de xestión modular


Un produto de:
SEIDOR, S.A.

Solucións SAP Business One

Clase de solución: Servizo

Software de xestión para empresas


Un produto de:
INFONET - INFORMÁTICA Y NETWORKING COMPOSTELA, S.L.U.

SOPORTETIC

Clase de solución: Servizo

Servizo de resolución de incidencias informáticas e mantemento de sistemas e redes, monitorización proactiva de sistemas críticos con zabbix, vixilancia diaria das copias de seguridade, soporte remoto e presencial, avanzado sistema de ticketing multicanal, cumprimento norma ISO 27001 en seguridade da información. SOPORTETIC é un servizo dirixido a empresas que necesitan externalizar o soporte informático para o mantemento dos seus sistemas e a resolución de incidencias informáticas dos seus usuarios e que requiran dunha alta calidade de servizo e un tempo de resposta inmediato para a continuidade do seu negocio e a productividade dos seus empregados

http://www.infonet.es/servicios/soporte/


Un produto de:

Subministro de hardware e software

Clase de solución: Servizo

Subministro de elementos hardware e software necesarios para proxectos que se rixen polos mismos estándares de calidade aplicables a todos os proxectos


Un produto de:
SICOM CREATICLAB, S.L.

Tecnoloxía

Clase de solución: Software

Desde a análise de necesidades, programación web e APPs, integración e implantación de solucións


Un produto de:
OZONA CONSULTING, S.L.

Transformación do posto de traballo

Clase de solución: Servizo

Asistimos a unha redefinición do posto de traballo onde a flexibilidade e a mobilidade son requisitos imprescindibles. Poder acceder ás aplicacións e información corporativa desde calquera lugar e con calquera dispositivo é unha necesidade. O desktop virtual é a resposta tecnolóxica a esta realidade. A correcta selección de fabricantes, tecnoloxías e dispositivos non garante, por sí mismo, un correcto proceso de transformación do posto de traballo. Tamén é necesario a análise dos usuarios, das aplicacións e a información de uso xeral do sistema (uso de aplicacións, latencias, consumos de memoria, CPU, IOPS, etc). Por último calquera plantexamento técnico ten que responder aos requisitos de TCO e de ROI de cada cliente.

http://www.ozonatech.com/transformacion-del-puesto-de-trabajo/


Un produto de:
HEWLETT-PACKARD SERVICIOS ESPAÑA, S.L.

Transformar hacia unha infraestrutura híbrida

Clase de solución: Servizo

A variedade de aplicacións e datos de hoxe en día necesita modelos de entrega diferentes para cada resultado empresarial. Unha infraestrutura híbrida combina TI tradicional, nubes privadas, xestionadas e públicas, para que poida conseguir a mezcla perfecta para facilitar ao 100 % as cargas de traballo que dan impulso a súa empresa. Hewlett Packard Enterprise é número 1 en infraestrutura de nube: acelerando os resultados de negocio en todo o mundo

https://www.hpe.com/es/es/solutions/transform-hybrid.html


Un produto de:
SCIO SOFT, S.L.

TTW

Clase de solución: Software

Ferramenta para controlar en tempo real o ciclo de produción de produtos subcontratados a terceiros


Un produto de:

Varnish Plus

Clase de solución: Servizo

Allenta é o Partner de Integración de Varnish Software en España e Portugal. Varnish cache é un acelerador web, a veces chamado acelerador HTTP ou proxy inverso HTTP, que mellora de xeito significativo o rendemento dunha web. Varnish Plus tamén permite o control de acceso e Paywall a nivel de caché, mellorando o rendemento para os subscritores dun medio de noticias e proporcionando control de quen accede a que contidos.

https://www.varnish-software.com/


Un produto de:

Verticais E-learning

Clase de solución: Servizo

Desenvolvementos en plataformas propias e/ou de código aberto. Sistemas de xestión intelixente de información para a formación e integración de redes sociais e redes sociais verticais, creación de comunidades de aprendizaxe e a integración con outras ferramentas como blogs ou buscadores para o fomento e a canalización da aprendizaxe informal.


Un produto de:
GRUPO ARCADE INFORHOUSE

Virtualización

Clase de solución: Servizo

 Implantan a plataforma de virtualización de VMware,  que transforma ou “virtualiza” os recursos hardware dun servidor de datos, incluidos CPU, RAM, disco duro e controlador de rede, coa finalidade de crear unha máquina virtual completamente funcional que pode executar o seu propio sistema operativo e aplicacións da mesma forma que o fai un servidor de datos “real”


Un produto de:
OZONA CONSULTING, S.L.

Virtualización do DataCenter

Clase de solución: Servizo

Hoxe en día non se entende un datacenter sen virtualización. Pero a irrupción dos servizos en cloud está provocando unha nova evolución cara modelos máis flexibles (cloud público e privado) onde a infraestrutura, almacenamento e redes se definen por software.

http://www.ozonatech.com/virtualizacion-del-datacenter/


Un produto de:
VISUAL PUBLINET, S.L.

Un produto de:
VISUAL PUBLINET, S.L.

VISUAL LEAH

Clase de solución: Servizo

Paquetizado de CATÁLOGO ON LINE

https://www.visualpublinet.com/es/crear_pagina_web_vigo_coruna_visual_avva.php?nar1=9


Un produto de:
VISUAL PUBLINET, S.L.

VISUAL LEENVIA

Clase de solución: Software

Plataforma de Fidelización (e-mail marketing)

http://www.boletinelectronicomailing-leenvia.com/


Un produto de:
VISUAL PUBLINET, S.L.

Visual marketing dixital empresa

Clase de solución: Servizo

Paquetizado de MARKETING DIXITAL (SEO, SEM, E-MAIL MARKETING, SOCIAL MEDIA....)


Un produto de:
VISUAL PUBLINET, S.L.

Visual marketing dixital peme

Clase de solución: Servizo

Paquetizado con Consultoría SEO, SEM, E-mail Marketing, Social Media

https://www.visualpublinet.com/es/diseno_y_programacion_web_seo.phpUn produto de:
VISUAL PUBLINET, S.L.

VISUAL VEGA

Clase de solución: Servizo

Plataforma web, paquetizada para webs corporativas

https://www.visualpublinet.com/es/crear_pagina_web_vigo_coruna_visual_vega.php


Un produto de:
VISUAL PUBLINET, S.L.

VISUAL VEGA / AVVA / LEAH / LEENVIA

Clase de solución: Servizo

Visual Vega, AVVA, Leah, Noah, Onix, Leenvia: Xestores de contidos con maior ou menor funcionalidades para a creación de portais web e xestión de boletíns

http://www.visualpublinet.com


Un produto de:
HUMAN SOFT, S.L.

VSBANK

Clase de solución: Software

Solución de conciliación bancaria automática das contas contables de bancos. Aplicable á norma bancaria 43. Habilitado para integrarse con todo tipo software financeiro e contable


Un produto de:
EVELB TÉCNICAS Y SISTEMAS, S.L.

Web Design e eCommerce

Clase de solución: Servizo

Desenvolven páxinas web en diferentes linguaxes (HTML5, PHP, Javascript, jQuery, ASP, CSS3) e plataformas (Joomla, Wordpress, Drupal). Realizan desde unha sinxela web que serve de escaparate para un negocio, como unha complexa web corporativa, cun sistema de intranet rápido e eficaz.

http://www.evelb.es/servicios/web.php


Un produto de:
AVANSIG

WEBSIG

Clase de solución: Software

Sistema de Información Xeográfica deseñado para a publicación de información en Web seguindo os estándares do Open Geospatial Consortium (OGC). Ofrece aos usuarios funcionalidades para acceder a mapas interactivos, buscar e consultar información ou descargar mapas, fichas e informes en formato PDF

http://www.avansig.com/productos/websig/


Un produto de:
SOFTIC

Xestión de redes sociais. COMMUNITY MANAGEMENT

Clase de solución: Servizo

Os servizos inclúen: Xestión de Redes Sociais e fidelización de clientes, Xestión de blogs e Creación de campañas publicitarias, concursos ou sorteos


Un produto de:
ÍTACA SOFTWARE LIBRE, S.C.G.

Xestores de bases de datos

Clase de solución: Software

Parametrizan, deseñan e implementan software para a xestión de grandes volumes de datos a través do uso de bases de datos MySql e PHP. Realizan tanto accións de consultoría de negocio, con persoal cualificado, como o desenvolvemento informático da aplicación. Dende 0 ata a entrega chave en man.


Un produto de:

Zabbix

Clase de solución: Servizo

Allenta é Zabbix Certified Partner. Zabbix é un software empresarial Open Source deseñado para monitorizar a dispoñibilidade e rendemento de compoñentes da infraestrutura de TI.

http://www.zabbix.com/


Resultados da busca

ABERTAL NETWORKS, S.L.

R/ Xílgaro 1, 15100, Carballo, A Coruńa

 • Tfno: 981 757 815. Fax: 981 757 864
 • http://www.abertal.com

 • info@abertal.com


 • AITIRE, S.L.

  r/ Colón, 6 - 7º B, 36201, Vigo, Pontevedra

 • Tfno: 986 163 050.
 • http://www.aitire.es

 • info@aitire.es


 • ALDABA SERVICIOS PROFESIONALES, S.L.

  r/ Copérnico, 5 - 2º Edificio Work Center Parque Empresarial A Grela, 15108, A Coruña, A Coruńa

 • Tfno: 981 902 060. Fax: 981 902 005
 • http://www.aldaba.es

 • info@aldaba.es


 • CONFIRMSIGN, S.L.

  r/ Real, 1 - 1º, 15003, A Coruña, A Coruńa

 • Tfno: 902 006385.
 • http://www.confirmsign.com

 • info@confirmsign.com


 • CONTROL SUPRIMIR, S.L.

  r/ Uruguay, 8 - 5º Planta, Oficina 8, 36201, Vigo, Pontevedra

 • Tfno: 886 122 307.
 • http://www.librebit.com

 • info@librebit.com


 • DISEÑO Y SOFTWARE WINDSOCK, S.L.

  r/ General Pardiñas, 32 - 2ºF, 15701 , Santiago de Compostela, A Coruńa

 • Tfno: 653 535 830.
 • http://www.windsock.es

 • info@windsock.es


 • ESTRATEGA CONSULTING GLOBAL, S.L.

  r/ Juan de Ciorraga, 3, 3ºE, 15008 , A Coruña, A Coruńa

 • Tfno: 902 052 544. Fax: 902 052 545
 • http://www.estrategaconsulting.com

 • estratega@estrategaconsulting.com


 • FACTORÍA DE SOFTWARE E MULTIMEDIA, S.L. (IMAXIN SOFTWARE)

  r/ Salgueiriños de abaixo, 11 - L6, 15891, Santiago de Compostela, A Coruńa

 • Tfno: 981 554 068. Fax: 981 554 988
 • http://www.imaxin.com

 • imaxin@imaxin.com


 • IGALIA, S.L.

  r/ Bugallal Marchesi, 22 - 1º, 15008 , A Coruña, A Coruńa

 • Tfno: 981 913 991. Fax: 981 913 949
 • http://www.igalia.com

 • info@igalia.com


 • ILUX VISUAL TECHNOLOGIES, S.L.

  r/ Sor Joaquina, 4 Baixo Esq., 15011 , A Coruña, A Coruńa

 • Tfno: 881 872 691.
 • http://www.ilux.es

 • info@ilux.es


 • INFONET - INFORMÁTICA Y NETWORKING COMPOSTELA, S.L.U.

  Vía Arquímedes, 7 - 1ª Planta - Polígono Industrial do Tambre, 15890 , Santiago de Compostela, A Coruńa

 • Tfno: 981 577 410. Fax: 881 972 230
 • http://www.infonet.es

 • infonet@infonet.es


 • INTERDIX GALICIA, S.L. (GALICIA DIGITAL)

  r/ Nóreas, 30 - Entrechan, 27001 , Lugo, Lugo

 • Tfno: 982 226 309. Fax: 982 221 456
 • http://www.galiciadigital.com

 • correo@galiciadigital.com


 • INTERGAL SOCIEDAD COOPERATIVA GALLEGA

  r/ Souto, 1 - Donas. Apart. correos 1896, , Gondomar, Pontevedra

 • Tfno: 986 447 014.
 • http://www.intergal-coop.com

 • intergal@intergal-coop.com


 • NICESIGH, S.L.

  Poligono Pocomaco, Avenida 5, parcela D22 (Edificio MANS-Paideia), 15190 , A Coruña, A Coruńa

 • Tfno: 668 863 644.
 • http://www.cleventy.com

 • info@cleventy.com


 • SIXTEMA. SOLUCIONES Y PROYECTOS DE INFORMACIÓN, S.L.

  Edif. Area Central, 1ª planta, L 32-I (Fontiñas), 15707 , Santiago de Compostela, A Coruńa

 • Tfno: 981 574724.
 • http://www.sixtema.es

 • info@sixtema.es


 • SOFTWCARE, S.L.

  Avda. Atlántida, 100 - 1º Esq., 36208, Vigo, Pontevedra

 • Tfno: 986 241 485.
 • http://www.softwcare.com

 • info@softwcare.com


 • TAGEN ATA LINGUA E COMUNICACIÓN, S.C.G.

  Vilacornelle, s/n . O Val, 15541 , Narón, A Coruńa

 • Tfno: 881 939142. Fax: 881 939 142
 • http://www.tagenata.com

 • cooperativa@tagenata.com


 • VALORA CONSULTORES DE GESTIÓN, S.L.

  Avda. Calvo Sotelo, 19, 15004 , A Coruña, A Coruńa

 • Tfno: 981 160 310.
 • http://www.valoraconsultores.com

 • info@valoraconsultores.com


 • VISUAL PUBLINET, S.L.

  Avda. Camelias, 29 - Baixo, 36202, Vigo, Pontevedra

 • Tfno: 986 480 167 / 981 129 503.
 • http://www.visualpublinet.com

 • info@visualpublinet.com


 • WIRELESS GALICIA, S.L.

  r/ Colón, 26 - Planta 4ª, Oficina 3, 36201 , Vigo, Pontevedra

 • Tfno: 986 113 273. Fax: 886 118 158
 • http://www.wirelessgalicia.com

 • info@wirelessgalicia.com