Filtros de busca

Texto

Clase de solución:

Provincia

Sector destino da solución

Tipoloxía de solución:

Tipos de cliente

Tamaños de cliente

Compartir:

Resultados da busca

Un produto de:

BAY CLINIC

Clase de solución: Software

Sistema de información de xestión clínica e imaxe médica que permite dar soporte ao rexistro, tratamento e explotación da información dos servizos e centros de diagnóstico pola imaxe


Un produto de:

BAYDICOM

Clase de solución: Software

Solución para optimizar os fluxos de información sanitaria nos que interveñen obxetos clínicos (imaxe médica, vídeo, ECG’s, etc) coa finalidade de poñelos a disposición dos facultativos na HCE (Historia Clínica Electrónica) coa máxima flexibilidade


Un produto de:

BAYPACS

Clase de solución: Software

Sistema para proporcionar servizos de almacenamento, custodia e distribución de imaxe médica dixital baseados no estándar DICOM e HL7


Un produto de:

Central de Imaxe Médica

Clase de solución: Software

Solución para optimizar os recursos profesionais dos Servizos de Diagnóstico de Imaxe Médica permitindo unha nova organización en rede da súa actividade en multidispositivo


Un produto de:

Contratación TIC

Clase de solución: Servizo

Redacción de contratos no ámbito das TIC con cláusulas específicas perfectamente adaptadas ao produto ou servizo que se quere vender ou contratar

http://apdtic.com/contratacion-tic/


Un produto de:

Desenvolvemento Gaming

Clase de solución: Servizo

Conta cun equipo cunha gama completa de servizos deseñados co obxectivo de maximizar a rendabilidade dos xogos dos seus clientes


Un produto de:
DIMENSIONA CONSULTORÍA TECNOLÓXICA, S.L.

Desenvolvemento web

Clase de solución: Software

Deseño e desenvolvemento de páxinas web


Un produto de:

E-Commerce, Marketing online e Páxinas Web

Clase de solución: Servizo

Asesoramento sobres cuestións legais do marketing online e sobre creación e xestión de redes sociais, elaboración de contratos adaptados as particularidades do cliente, auditoria xurídica previa de campañas publicitarias e promocionais, firma electrónica e correo electrónico certificado, asistencia legal a webmasters e desenvolvedores, redacción de textos legais necesario para calquera portal de comercio electrónico.

http://apdtic.com/e-commerce-marketing-online-y-paginas-web/


Un produto de:
INDRA SISTEMAS S.A.

FEEP Enablement Platform

Clase de solución: Software

Plataforma que integra un conxunto de produtos e compoñentes tecnolóxicos que facilitan e aceleran a construción dos novos sistemas e solucións dixitais, especialmente no ámbito Internet of Things, BigData, Cloud e Mobilidade

http://www.minsait.com/es/what-we-do/feep-enablement-platform


Un produto de:
TESLA TECHNOLOGIES & SOFTWARE, S.L.

Formación oficial Oracle

Clase de solución: Servizo

Formación das acreditacións oficiais de Oracle


Un produto de:
INDRA SISTEMAS S.A.

i-EAM

Clase de solución: Software

Solución completa para a xestión de Activos e Mantemento. Inclúe plan de infraestruturas, cumprimento ISO 55000, medio ambiente, reservas de recursos (servizos, medios, espazos...), informes, consultas e obxectos de visualización específicos e integración con xestor documental e GIX


Un produto de:

Imaxe corporativa. Propiedade Intelectual e Industrial

Clase de solución: Servizo

Protexen as marcas e os dominios frente a terceiros; realizan requirimentos de cese e desistimento de infraccións. Axudan a resolver conflitos entre marcas e dominios

http://apdtic.com/imagen-corporativa-propiedad-intelectual-e-industrial/


Un produto de:

IQDIAGNOSTIC

Clase de solución: Software

Promociona a busca da excelencia e mellora continua no proceso diagnóstico e de práctica clínica dos profesionais sanitarios


Un produto de:

Mobile

Clase de solución: Servizo

Contan cun equipo centrado no desenvolvemento de aplicacións móbiles innovadoras e interfaces de usuario con tecnoloxía de última xeración capaces de funcionar a través de múltiples dispositivos e plataformas


Un produto de:
DIMENSIONA CONSULTORÍA TECNOLÓXICA, S.L.

Outsourcing

Clase de solución: Software

Desenvolvemento e soporte de plataformas web


Un produto de:
SIVSA, SOLUCIONES INFORMÁTICAS, S.A.

OUTSOURCING TIC

Clase de solución: Servizo

SIVSA participa desde a súa creación fai máis de 20 anos nos proxectos dos seus clientes de diferentes formas adaptándose ás expectativas de cada cliente, a súa colaboración e aportación pode ser a través da asignación de recursos profesionais adecuados ás necesidades do proxecto

http://www.sivsa.com/site/es/productos-y-servicios/servicios/outsourcing


Un produto de:

Parallware Assistant

Clase de solución: Software

Parallware Assistant is a new software tool that offers a high-productivity programming environment to help HPC experts to manage the complexity of achieve the full potential of supercomputers. Version OpenMP and OpenACC. 


Un produto de:

Parallware Trainer

Clase de solución: Software

Interactive, real-time tool to facilitate the teaching, learning, and the usage of parallel programming. Users are involved in learning parallel programming through observation, comparison and hands-on experimentation.Test different  approaches and analyze the impact of certain programming strategies on the performance of the parallel programs. Version for OpenMP and OpenACC. 


Un produto de:

Protección de datos persoais e privacidade

Clase de solución: Servizo

Asesoramento integral e personalizado sobre protección de datos persoais. Analizan a túa empresa e a adecuan ao cumprimento da normativa vixente

http://apdtic.com/proteccion-de-datos-personales-y-privacidad/


Un produto de:

Quirófano avanzado

Clase de solución: Software

Sistema de información orientado á xestión do Servizo de Quirófano, tanto a nivel de traballo de quirófano propiamente dito por parte de facultativos (Cirurxiáns, enfermeiros e anestesistas), como a nivel de xestión por parte da xerencia do centro e o Xefe de Servizo


Un produto de:

Reputación Online

Clase de solución: Servizo

Asesoramento especializado en xestionar adecuadamente a reputación online. Dereito ao olvido, ataques de phising ou pharming, asesoramento legal en Adwords e Metatagging, legal community manager, reclamacións en plataformas ecommerce, vulneración do segredo profesional

http://apdtic.com/reputacion-online/


Un produto de:
ZEMSANIA CONSULTING, S.L.

Selección e Xestión RRHH especializados por áreas tecnolóxicas ou ICT outsourcing

Clase de solución: Servizo

Zemsania conta cun profundo coñecemento do mercado tecnolóxico e identificación do talento nos diferentes países onde operan. Teñen un equipo con máis de 30 técnicos de selección especializados en áreas tecnolóxicas, por entornos, sistemas e ferramentas tech específicas, cunha rede adicional de máis de 50 colaboradores externos na identificación de talento tech en rede. Tamén conta con aplicacións propias de rrhh en Cloud, con CRM dinámico en buscas, integrado en Portais on-line e Redes Sociais, Aplicacións de Selección, Xestión de Competencias, Técnicas de Evaluación, Probas técnicas, Xestión de Persoal e Matching

http://www.zemsania.com/professional-services/


Un produto de:
HEWLETT-PACKARD SERVICIOS ESPAÑA, S.L.

Servizos de Consultoria

Clase de solución: Servizo

Hewlett Packard Enterprise ofrece servizos de consultoría e soporte de IT para deseñar, implementar e optimizar os seus activos tecnolóxicos. Con medio siglo de éxito probado e total dedicación á comprensión do seu negocio, a transformación non so é posible: é inevitable

https://www.hpe.com/es/es/services/consulting.html


Un produto de:
STREAMING GALICIA

Servizos de streaming

Clase de solución: Servizo

Servizo de emisión en directo a través de Internet de congresos, conferencias, xornadas empresariais, entre outros

http://www.streaminggalicia.com


Un produto de:

Software Factory Offshore

Clase de solución: Servizo

Ampla experiencia no desenvolvemento de software de análisis de requirimentos, deseño, programación e probas, en todas as tecnoloxías e principais plataformas


Un produto de:
ZEMSANIA CONSULTING, S.L.

Virtual DB

Clase de solución: Software

Virtual DB é unha nova tecnoloxía que organiza, traza e parametriza enmarcada dentro do sector de modelo de negocio cloud coa que dá resposta ás necesidades actuais das novas plataformas dixitais con grandes volumes de datos. Dase saída aos grandes volumes de datos que as empresas conteñen de forma desestruturada e deslocalizada para que poidan relacionarse entre sí e aportar novas informacións coas que traballar de forma máis áxil. A partir de aí, calquera compañía poderá analizar os datos cruzados obtidos e tomar decisións en tempo real, incluso ubicados en distintas localizacións


Resultados da busca

AACCENTIA MULTIMEDIA, S.L.

r/ Colón, 32 - 2º, 36201, Vigo, Pontevedra

 • Tfno: 986 223 577.
 • http://www.aaccentia.com

 • infocontacto@aaccentia.com


 • ABINCO

  Estrada do Portal, 174. Parque Tecnológico y Logístico de Valladares, , Vigo, Pontevedra

 • Tfno: 986 475 467.
 • www.abinco.es

 • info@abinco.es


 • AITIRE, S.L.

  r/ Colón, 6 - 7º B, 36201, Vigo, Pontevedra

 • Tfno: 986 163 050.
 • http://www.aitire.es

 • info@aitire.es


 • ALDABA SERVICIOS PROFESIONALES, S.L.

  r/ Copérnico, 5 - 2º Edificio Work Center Parque Empresarial A Grela, 15108, A Coruña, A Coruña

 • Tfno: 981 902 060. Fax: 981 902 005
 • http://www.aldaba.es

 • info@aldaba.es


 • ALLENTA CONSULTING, S.L.

  r/ Enrique Mariñas, 36 - 2º Of. 8, 15009 , A Coruña,

 • Tfno: 881 922 600.
 • www.allenta.com

 • info@allenta.com


 • ALTIA CONSULTORES, S.A.

  Avda. Pasaxe, 32 - Bloque 1, 2º A-B, 15009 , A Coruña, A Coruña

 • Tfno: 981 138 847.
 • www.altia.es

 • info@altia.es


 • ANUBÍA SOLUCIONES EN LA NUBE, S.L.

  r/ Colón, 26 - planta 3. Oficina 1, 36201, Vigo, Pontevedra

 • Tfno: 986 120 026.
 • http://www.anubia.es

 • anubia@anubia.es


 • APDTIC PROFESIONALES, S.L.

  r/ Hórreo, 22 - 3º, 15701 , Santiago de Compostela, A Coruña

 • Tfno: 881 978 764.
 • www.apdtic.com

 • info@apdtic.com


 • APPENTRA SOLUTIONS, S.L.

  Edif. CITIC, Campus de Elviña, s/n, 15071 , A Coruña, A Coruña

 • Tfno: 881 015 556. Fax: 881 015 556
 • www.appentra.com

 • info@appentra.com


 • ATOS SPAIN, S.A.

  r/ Amio, 114. Centro de Negocios Costa Vella., 15707, Santiago de Compostela, A Coruña

 • Tfno: 981 559 054.
 • www.atos.net

 • elicio.benito@atos.net


 • AVANSIG, S.L.L.

  Edificio CITIC. Campus de Elviña, s/n, 15701, A Coruña, A Coruña

 • Tfno: 881 872 070.
 • http://www.avansig.com

 • contacto@avansig.com


 • BAHÍA SOFTWARE, S.L.U.

  r/ Monte dos Postes, 12 - Baixo, 15703 , Santiago de Compostela, A Coruña

 • Tfno: 981 555 315.
 • www.bahiasoftware.es

 • bahia@bahiasoftware.es


 • CESGA - FUNDACIÓN PÚBLICA GALEGA CENTRO TECNOLÓGICO DE SUPERCOMPUTACIÓN DE GALICIA

  Avda. de Vigo, s/n, Campus Vida, 15705 , Santiago de compostela, A Coruña

 • Tfno: 981 569 810.
 • www.cesga.es

 • info@cesga.es


 • CINFO CONTENIDOS INFORMATIVOS PERSONALIZADOS, S.L.

  Edif. CITIC. Campus de Elviña, 15071 , A Coruña, A Coruña

 • Tfno: 881 969 767.
 • www.cinfo.es

 • decoder@cinfo.es


 • CLICTIC, S.L.

  r/ Conde de Torrecedeira, 97, 36202 , Vigo, Pontevedra

 • Tfno: 986 467 115.
 • www.clictic.es

 • clictic@clictic.es


 • CLOUD FACTORY, S.L.

  Avda. da Coruña, 500 - Local 11, 27298 , Lugo, Lugo

 • Tfno: 982 049 119.
 • www.conpas.net

 • comercial@conpas.net


 • CONFIRMSIGN, S.L.

  r/ Real, 1 - 1º, 15003, A Coruña, A Coruña

 • Tfno: 902 006385.
 • http://www.confirmsign.com

 • info@confirmsign.com


 • DATALAWYERS, S.L.

  r/ Curros Enríquez, 17 - 2ºC, 32500 , O Carballiño, Ourense

 • Tfno: 988 273 680.
 • www.datalawyers.com

 • contacto@datalawyers.com


 • DEINDO IDEAS, S.L.U.

  Avda. Bergantiños, 39 - Baixo, 15110 , Ponteceso, A Coruña

 • Tfno: 981 714 567.
 • www.deindo.es

 • contacto@deindo.es


 • DIMENSIONA CONSULTORÍA TECNOLÓXICA, S.L.

  r/ Londres, 1 baixo, 15707 , Santiago de Compostela, A Coruña

 • Tfno: 981 564 579.
 • http://www.dimensiona.com

 • info@dimensiona.com


 • ENXENDRA TECHNOLOGIES, S.L.

  r/ Namibia, 6, 15172 , Oleiros, A Coruña

 • Tfno: 900 649 308.
 • http://www.enxendra.com

 • info@enxendra.com


 • ESTRATEGA CONSULTING GLOBAL, S.L.

  r/ Juan de Ciorraga, 3, 3ºE, 15008 , A Coruña, A Coruña

 • Tfno: 902 052 544. Fax: 902 052 545
 • http://www.estrategaconsulting.com

 • estratega@estrategaconsulting.com


 • EVELB TÉCNICAS Y SISTEMAS, S.L.

  r/ das Hedras, 6. Loft OC. Milladoiro, 15895 , Ames, A Coruña

 • Tfno: 981 535 831.
 • www.evelb.es

 • info@evelb.es


 • EVERIS SPAIN, S.L.U

  r/ Enrique Mariñas, 36, 15009 , A Coruña, A Coruña

 • Tfno: 981 910 340.
 • http://www.everis.com


  FORMAS, SISTEMAS Y SOLUCIONES, S.L.

  Avda. Rosalía de Castro, 53 -Baixo 3. Milladoiro, 15895 , Ames, A Coruña

 • Tfno: 654 585 144.
 • www.sistemius.com

 • info@sistemius.com


 • HACCE SOLUCIONES TIC, S.L.

  r/ Marques de Valterra 17- Oficina 5, 36202 , Vigo, Pontevedra

 • Tfno: 986 128437.
 • www.hacce.com

 • hacce@hacce.com


 • HEWLETT-PACKARD SERVICIOS ESPAÑA, S.L.

  r/ Amio, 114. Parque Empresarial Costa Vella, , Santiago de Compostela, A Coruña

 • Tfno: 981 559 090.
 • www.hpe.com

 • mosquera@hpe.com


 • HUMAN SOFT, S.L.

  r/ Pura Pérez Prado, 2 Local D-E, , Moaña, Pontevedra

 • Tfno: 986 094 555. Fax: 986 094 443
 • http://www.softwareforhuman.es

 • human@huvs.es


 • IBERIAN GAMES PUBLISHER, S.L.

  r/ Calzada do Carme de Abaixo, 20, 15705 , Santiago de Compostela, A Coruña

 • Tfno: 981 576 857.
 • www.iberiangames.com

 • ceo@iberiangames.com


 • IDOM INGENIERÍA Y CONSULTORÍA, S.A.

  Avda. Lugo, 151-153, 15703 , Santiago de Compostela, A Coruña

 • Tfno: 981 554 391.
 • www.idom.com

 • i_santiago@idom.es


 • IGALIA, S.L.

  r/ Bugallal Marchesi, 22 - 1º, 15008 , A Coruña, A Coruña

 • Tfno: 981 913 991. Fax: 981 913 949
 • http://www.igalia.com

 • info@igalia.com


 • IMATIA INNOVATION, S.L.

  Edif. CITEXVI - Fonte das Abelleiras, s/n., Local 27, 36310 , Vigo, Pontevedra

 • Tfno: 881 242 970.
 • http://www.imatia.com

 • contact@imatia.com


 • INDRA SISTEMAS, S.A.

  Carretera de Baños de Arteixo, 47, , A Coruña, A Coruña

 • Tfno: 981 183 441.
 • www.indracompany.com

 • jlalbo@indra.es


 • INNOVACION COOPERACION CARTOGRAFIA Y TERRITORIO, S.L.

  r/ Rafael Alberti, 13 – 1ºD, , A Coruña, A Coruña

 • Tfno: 881 927 808.
 • http://www.icarto.es

 • info@icarto.es


 • INTECO INGENIERIA AVANZADA, S.L.

  r/ Marín, 30, Planta 1 Oficina 8-9, 36209 , Vigo, Pontevedra

 • Tfno: 986 493459.
 • www.intecoingenieria.com

 • comercial@intecoingenieria.com


 • J B THOMAS SERVICIOS PUBLICITARIOS, S.L. (GLUE)

  r/ López de Neira, 3. Oficina 212, 36202 , Vigo, Pontevedra

 • Tfno: 886 128 886.
 • http://www.@glue.gl

 • javi@glue.gl


 • OZONA CONSULTING, S.L.

  Avda. de San Marcos, 31 - B, 15890 , Santiago de compostela, A Coruña

 • Tfno: 981 536 303.
 • www.ozonatech.com

 • info@ozona.es


 • POSTAL 3 VIGO, S.L.

  r/ Zamora, 106, 36211 , Vigo, Pontevedra

 • Tfno: 986 211 295.
 • www.postal3.es

 • info@academiapostal3.es


 • PRIMATE MULTIMEDIA IBÉRICA, S.L.

  r/ Letonia, 2 - A1.4A - Edificio Quercus IP, 15707 , Santiago de Compostela, A Coruña

 • Tfno: 981 577 250.
 • http://www.primate.es

 • info@primate.es


 • R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA, S.A.

  r/ Real, 85, 15003, A Coruña, A Coruña

 • Tfno: 981 911 020.
 • www.mundo-r.com

 • R-al-habla@mundo-R.net


 • REDEGAL, S.L. Consultoría e Tecnoloxía

  Avda. de Santiago, 9 - Baixo, 32001, Ourense, Ourense

 • Tfno: 988 549 858. Fax: 988 549 857
 • www.redegal.com

 • info@redegal.com


 • SICOM CREATICLAB, S.L.

  r/ Venezuela, 24 - Piso 1ºB, , Vigo, Pontevedra

 • Tfno: 986 471 115.
 • www.gruposicom.com

 • info@gruposicom.com


 • SIGA 98 S.A. - SERVICIOS INFORMÁTICOS GESTORES ADMINISTRATIVOS, S.A.

  r/ Joaquín Costa, 6 - 1º Dta., 36001 , Pontevedra, Pontevedra

 • Tfno: 986 866 171.
 • http://www.gestores.net

 • contabilidad@gestores.net


 • SISTEMAS AUDIOVISUALES ITELSIS, S.L.

  Vía Edison, 16. Polígono do Tambre, 15890 , Santiago de Compostela, A Coruña

 • Tfno: 981 935 570.
 • http://www.itelsis.com

 • itelsis@itelsis.com


 • SITUM TECHNOLOGIES, S.L.

  Edificio Emprendia, Campus Vida, 15782 , Santiago de compostela, A Coruña

 • Tfno: 881 977 059.
 • www.situm.es

 • situm@situm.es


 • SIVSA, SOLUCIONES INFORMÁTICAS, S.A.

  Parque Tecnolóxico e Loxístico de Vigo, Rúa C, Nave C9. Valladares, , Vigo, Pontevedra

 • Tfno: 986 092 100.
 • http://www.sivsa.com

 • sivsa@sivsa.com


 • SOLUTIO OUTSOURCING, S.L.

  r/ Benito Blanco Rajoy, 7, , A Coruña, A Coruña

 • Tfno: 981 980 340.
 • www.gruposolutio.com

 • rrhh@gruposolutio.com


 • STOUTIC COMPUTING TECHNOLOGIES, S.L.

  r/ Alcalde Ferreiro, 2 Entrechán 2ºEsq., 36500 , Lalín, Pontevedra

 • Tfno: 986 181 487.
 • http://www.@stoutic.com

 • info@stoutic.com


 • STREAMING GALICIA

  r/ Das Pontes (Vial A), 4 - Oficina 1.15. Parque Empresarial Porto do Molle, 36350 , Baiona, Pontevedra

 • Tfno: 886 580 015.
 • http://www.streaminggalicia.com

 • info@streaminggalicia.com


 • TESLA TECHNOLOGIES & SOFTWARE, S.L.

  r/ Pilar Miró, 6, 15707 , Santiago de Compostela, A Coruña

 • Tfno: 609 538 171.
 • www.teslatechnologies.com

 • info@teslatechnologies.com


 • ZEMSANIA CONSULTING, S.L.

  r/ Olmos, 28 - 2º B, 15003 , A Coruña, A Coruña

 • Tfno: 981 916 690.
 • www.zemsania.com

 • rrhh_vigo@zemsania.com