Filtros de busca

Texto

Clase de solución:

Provincia

Sector destino da solución

Tipoloxía de solución:

Tipos de cliente

Tamaños de cliente

Compartir:

Virtual DB

Descrición do producto ou servizo

Virtual DB é unha nova tecnoloxía que organiza, traza e parametriza enmarcada dentro do sector de modelo de negocio cloud coa que dá resposta ás necesidades actuais das novas plataformas dixitais con grandes volumes de datos. Dase saída aos grandes volumes de datos que as empresas conteñen de forma desestruturada e deslocalizada para que poidan relacionarse entre sí e aportar novas informacións coas que traballar de forma máis áxil. A partir de aí, calquera compañía poderá analizar os datos cruzados obtidos e tomar decisións en tempo real, incluso ubicados en distintas localizacións

Datos xerais

Clase de solución:

Software

Tipo de cliente

Entidade Privada.

Tamaño de cliente

Grandes entidades, Pequenas entidades (<50 traballadores).

Tipoloxía de solución:

Xestión de Procesos de Negocio (BPM), Software.

Sectores

Alimentario, Automoción, Banca, Comercio, Enerxía, Sanidade, TIC, Traballo.

Internacionalizable

Non

Empresa asociada

ZEMSANIA CONSULTING, S.L.

ZEMSANIA CONSULTING, S.L.

r/ Olmos, 28 - 2º B, 15003 , A Coruña,

Tfno: 981 916 690.

www.zemsania.com
rrhh_vigo@zemsania.com