Filtros de busca

Texto

Clase de solución:

Provincia

Sector destino da solución

Tipoloxía de solución:

Tipos de cliente

Tamaños de cliente

Compartir:

Mobilidade Empresarial

Descrición do producto ou servizo

A proliferación de dispositivos móbiles está cambiando a maneira na que se accede á información. Os usuarios queren levar o seu PC corporativo nos seus dispositivos móbiles. A líña que separa o uso persoal e profesional dos dispositivos é cada vez máis difusa o cal plantexa retos en canto á seguridade e confidencialidade da información.

Datos xerais

Clase de solución:

Servizo

Tipo de cliente

Entidade Privada, Entidade Pública.

Tamaño de cliente

Grandes entidades, Pequenas entidades (<50 traballadores).

Páxina web

http://www.ozonatech.com/movilidad-empresarial/

Tipoloxía de solución:

Consultoría TI, Redes e equipos de telecomunicacións, Seguridade e privacidade, Servidores e almacenamento, Software, Xestión e integración de datos, Xestión e integración de sistemas.

Sectores

Horizontal.

Internacionalizable

Non

Empresa asociada

OZONA CONSULTING, S.L.

OZONA CONSULTING, S.L.

Avda. de San Marcos, 31 - B, 15890 , Santiago de compostela,

Tfno: 981 536 303.

www.ozonatech.com
info@ozona.es