Filtros de busca

Texto

Clase de solución:

Provincia

Sector destino da solución

Tipoloxía de solución:

Tipos de cliente

Tamaños de cliente

Compartir:

IBEAKEN

Descrición do producto ou servizo

Produto interactivo accesible a todo tipo de usuarios desde teléfonos móbiles intelixentes (Smartphone) que ofrece información multimedia en múltiples idiomas sobre calquera tipo de recurso: Obras de arte, edificios, monumentos, rutas, vistas, organizacións, etc. iBeaken é un narrador que fai que coñezamos historias asociadas a lugares con notables detalles e anécdotas, dun modo infinitamente máis rico do que se vén realizando a través de cartelería, folletos, paneis…

Datos xerais

Clase de solución:

Servizo

Tipo de cliente

Entidade Privada, Entidade Pública.

Tamaño de cliente

Grandes entidades, Pequenas entidades (<50 traballadores).

Páxina web

http://www.ibeaken.com

Tipoloxía de solución:

Desenvolvemento de contidos e multimedia, Marketing dixital, Servizos web.

Sectores

Administracións públicas, Cultura, Turismo.

Internacionalizable

Non

Empresa asociada

Wireless Galicia

WIRELESS GALICIA, S.L.

r/ Colón, 26 - Planta 4ª, Oficina 3, 36201 , Vigo,

Tfno: 986 113 273. Fax: 886 118 158

http://www.wirelessgalicia.com
info@wirelessgalicia.com