Filtros de busca

Texto

Clase de solución:

Provincia

Sector destino da solución

Tipoloxía de solución:

Tipos de cliente

Tamaños de cliente

Compartir:

Moncake

Descrición do producto ou servizo

CMS basado en software libre e entorno cloud, orientado ao turismo. Central de reservas de produtos e servizos turísticos. Booking online, multidioma, social, móbil e 100% na nube

Datos xerais

Clase de solución:

Servizo

Tipo de cliente

Entidade Privada, Entidade Pública.

Tamaño de cliente

Grandes entidades, Pequenas entidades (<50 traballadores).

Páxina web

http://www.moncake.com

Tipoloxía de solución:

Aplicacións empresariais, ERP e CRM, Xestión de Procesos de Negocio (BPM), Xestión e integración de sistemas, Marketing dixital, Servizos web.

Sectores

Administracións Públicas, Turismo.

Internacionalizable

Non

Empresa asociada

PRIMATE MULTIMEDIA IBÉRICA, S.L.

PRIMATE MULTIMEDIA IBÉRICA, S.L.

r/ Letonia, 2 - A1.4A - Edificio Quercus IP, 15707 , Santiago de Compostela,

Tfno: 981 577 250.

http://www.primate.es
info@primate.es