Actividades destacadas

Actividades I+D Conectividade e integración de sistemas Desenvolvemento de software Hardware de base Portais e plataformas web Soporte e mantemento de infraestruturas e sistemas Telecomunicacións e operadoras
Conectividad e Integración de Sistemas, Desarrollo de Software, Portales y Plataformas Web, Soporte y mantenimiento de Infraestructuras y sistemas, Telecomunicaciones y Operadoras, instalación mantenimiento y certificación de redes de fibra óptica y cobre, instalaciones eléctricas de baja y media tensión, domótica y energías renovables.

Estadísticas

Principales sectores clientes

Educación (25% - 49%)

Defensa e seguridade (25% - 49%)

Telecomunicacións (0% - 24%)

Enerxía, utilidades e xestión de residuos (0% - 24%)

Facturación servicios y producto

Servicios (0% - 24%)

Productos (75% - 100%)

Mercados

Galicia (75% - 100%)

Perfil

Tipo de entidad

Empresa

Año de constitución

2021

Dimensión

Pequeña Empresa

Número de empleados

0 - 9

Mujeres (%)

0% - 24%

Técnicos (%)

50% - 74%

Sedes

A CoruÑa

Sedes en provincias galegas

A Coruña

Sedes fóra de España

MéxicoInformación

Razón social

ADS Tech Galicia, SLU

NIF

B42906982

Código CNAE

4329

Clasificación entidad criterio UE

Pequeña Empresa

Origen

Constitución clásica

Facturación

Hasta 200.000€