Actividades destacadas

Consultoría
Firma de consultoría estratéxica especialmente capacitada para apoiar a todo tipo de organizacións (Administracións Públicas, Clusters, Asociacións empresariais, Centros tecnolóxicos, Universidades, Empresas...) no seu proceso de toma de decisións, dada a experiencia dos seus profesionais no deseño, dirección e execución de proxectos de competitividade empresarial e sectorial, de ciencia e innovación, de investigación e intervención social ou de estratexia territorial.

Estadísticas

Principales sectores clientes

Administración Pública (50% - 74%)

Industria (25% - 49%)

Tercer sector (25% - 49%)

Facturación servicios y producto

Servicios (75% - 100%)

Productos (0% - 24%)

Mercados

Galicia (50% - 74%)

España (0% - 24%)

Europa (0% - 24%)

Mundo (0% - 24%)

Perfil

Tipo de entidad

Empresa

Año de constitución

2004

Dimensión

Microempresa

Número de empleados

0 - 9

Mujeres (%)

50% - 74%

Técnicos (%)

75% - 100%

Sedes

A Coruña

Sedes en provincias galegas

A Coruña


Rúa Juan de Ciorraga, portal 3, 3ºE
15008, A Coruña, A Coruña

Información

Razón social

Estratega Consulting Global, S.L.

NIF

B15946700

Código CNAE

7022

Clasificación entidad criterio UE

Microempresa

Origen

Constitución clásica

Facturación

200.001€ - 500.000€