Actividades destacadas

Actividades I+D Conectividade e integración de sistemas Desenvolvemento de software Portais e plataformas web Soporte e mantemento de infraestruturas e sistemas
Empresa de consultoría e desenvolvemento informático centrados no software para xestión áxil e comunicación de empresas e entidades. Dixitalizamos os procesos e roles que participan na vida diaria da organización desde traballadores, colaboradores incluso clientes introducindo a tecnoloxía de maneira natural para que a curva de aprendizaxe sea mínima, así conseguimos que as melloras acometidas cheguen o groso da organización e sexa un sistema integral e non aislado.

Estadísticas

Principales sectores clientes

Servizos profesionais (75% - 100%)

Facturación servicios y producto

Servicios (75% - 100%)

Productos (0% - 24%)

Mercados

Galicia (50% - 74%)

España (25% - 49%)

Mundo (0% - 24%)

Perfil

Tipo de entidad

Empresa

Año de constitución

2018

Dimensión

Microempresa

Número de empleados

0 - 9

Mujeres (%)

0% - 24%

Técnicos (%)

0% - 24%

Sedes

Lugo

Sedes en provincias galegas

Lugo


Avenida da Coruña, 21, Entrechán
27003, Lugo, Lugo

Información

Razón social

Legalmit, S.L.

NIF

B27500339

Código CNAE

6201

Clasificación entidad criterio UE

Microempresa

Origen

Constitución clásica

Facturación

Hasta 200.000€