Actividades destacadas

Consultoría Desenvolvemento de software
Somos especialistas en dar resposta ás necesidades dos nosos clientes en todo o relacionado co tratamento da información.
Estudamos cada caso de xeito individual e procuramos crear solucións que, ademais de resolver os problemas, abran novas posibilidades de negocio.
Creamos sistemas que poden ser ampliados con facilidade e nos que as novas tecnoloxías poden ser integradas inmediatamente.

Estadísticas

Principales sectores clientes

Administración Pública (75% - 100%)

Facturación servicios y producto

Servicios (75% - 100%)

Productos (0% - 24%)

Mercados

Galicia (75% - 100%)

Perfil

Tipo de entidad

Empresa

Año de constitución

1997

Dimensión

Microempresa

Número de empleados

10 - 49

Mujeres (%)

25% - 49%

Técnicos (%)

75% - 100%

Sedes

Santiago De Compostela

Sedes en provincias galegas

A Coruña


Avenida Fernando de Casas Novoa, 35 B 2ºA
15707, Santiago De Compostela, A Coruña

Información

Razón social

Nática Sistemas de Información, S.L.

NIF

B15619034

Código CNAE

6201

Clasificación entidad criterio UE

Microempresa

Origen

Constitución clásica

Facturación

500.001€ - 2.000.000€