Actividades destacadas

Portais e plataformas web
Axencia de Márketing Dixital, Especialistas en Woocommerce, Posicionamiento Web, Deseño Gráfico e Vídeo.

Estadísticas

Principales sectores clientes

Administración Pública (75% - 100%)

Comercio/retail (0% - 24%)

Facturación servicios y producto

Servicios (75% - 100%)

Productos (0% - 24%)

Mercados

Galicia (75% - 100%)

España (0% - 24%)

Perfil

Tipo de entidad

Autónomo

Año de constitución

2021

Dimensión

Microempresa

Número de empleados

0 - 9

Mujeres (%)

0% - 24%

Técnicos (%)

0% - 24%

Sedes

Ribeira

Sedes en provincias galegas

A Coruña


Praza de Vigo, 3 Baixo.
15960, Ribeira, A Coruña

Información

Razón social

Jose Manuel Martínez Fernández

NIF

52458655W

Código CNAE

6312

Clasificación entidad criterio UE

Microempresa

Origen

Constitución clásica

Facturación

Hasta 200.000€