Actividades destacadas

Actividades I+D Consultoría Desenvolvemento de software
Formación, auditoría, servizos de análise sensorial. O noso orixe foi como Start Up da Universidade de Santiago de Compostela. Acumulamos máis de 30 anos de experiencia en análise sensorial sendo pioneiras en España.

Estadísticas

Principales sectores clientes

Industria (75% - 100%)

Facturación servicios y producto

Servicios (50% - 74%)

Productos (25% - 49%)

Mercados

Galicia (25% - 49%)

España (50% - 74%)

Perfil

Tipo de entidad

Empresa

Año de constitución

2016

Dimensión

Pequeña Empresa

Número de empleados

0 - 9

Mujeres (%)

50% - 74%

Técnicos (%)

75% - 100%

Sedes

Lugo

Sedes en provincias galegas

Lugo


Vázquez Seijas 2- Entrepranta 5
27002, Lugo, Lugo

Información

Razón social

Taste Lab, S.L.

NIF

B70453402

Código CNAE

7320

Clasificación entidad criterio UE

Pequeña Empresa

Origen

Facturación

Hasta 200.000€