APIMPUESTOS

Aplicaciones de gestión Desarrollo de Software y Contenidos Herramientas de apoyo al desarrollo de Software (IDEs desenvolvemento, APIs, …)

API ou módulo software na web, que permite conectar calquera software de xestión, ERP, facturación ou contable, para a realización de envíos á Sede Electrónica da Axencia Tributaria (AEAT) e ós Rexistros Mercantís, para a presentación de taxas fiscais e Contas Anuais. Aumenta as funcionalidades das aplicación software nas que se integra e aumenta o valor engadido ós seus clientes finais.

Innovaciones destacables

- Personalización da API coa identidade corporativa da empresa de software.
- Evita o seguemento dos cambios normativos fiscais (cambios tributarios, novedades lexislativas, etc.)
- Conecta calquera software fácilmente coa Administración Pública, a través dun módulo fiscal cun mínimo esforzo e sempre actualizado.

Sectores a los que va dirigido

Agricultura Biotecnología Ciudadanía Comercio/retail Construción e inmobiliaria Cultura e entretenimiento Defensa y seguridad Educación Energía utilidades y gestión de residuos Forestal Ganadería I+D Industria Industria automoción Industria de procesados Industria energética Industria naval Industria textil Media Pesca Salud Servicios financieros Servicios profesionales Servicios sociales Telecomunicaciones TIC Transporte y logística Turismo

Características

  • Pode integrarse con outros e dispón de API documentada
  • Produto propio

Clasificación tecnológica

API

Tipo de arquitectura

Nube

Ecosistema tecnológico

Propio

Modelo de negocio

B2B (Business-To-Business)

Tipo de entidad

Empresa

Año de constitución

1995

Dimensión

Pequeña Empresa

Número de empleados

10 - 49

Mujeres (%)

50% - 74%

Técnicos (%)

75% - 100%

Sedes

Vigo

Sedes en provincias galegas

Pontevedra


Calle Coruña, 21 - Bajo
36208, Vigo, Pontevedra

Galería