Ardupower

Robótica

Controlador industrial PLC, baseado em Arduino.

Sectores a los que va dirigido

Industria

Características

  • Pode integrarse con outros e dispón de API documentada
  • É software libre, o código está publicado cunha licencia de Software Libre

Clasificación tecnológica

Maquinaria industrial

Tipo de arquitectura

Nube

Ecosistema tecnológico

Modelo de negocio

B2B (Business-To-Business)

Tipo de entidad

Empresa

Año de constitución

2013

Dimensión

Microempresa

Número de empleados

0 - 9

Mujeres (%)

0% - 24%

Técnicos (%)

0% - 24%

Sedes

Compostela

Sedes en provincias galegas

A Coruña


Rúa de Melide 11, 3B
15705, Compostela, A Coruña