PDA

Aplicación de apoyo a la toma de decisiones (BI, EIS, Cuadros de Mando, …) Aplicaciones de localización y monitorización Aplicaciones de gestión Aplicaciones de gestión de la logística (Gestión de Almacén, Gestión de rutas y flotas, SCMs, …) Auditoría y Consultoría Localización|monitorización

Un PDA é un dispositivo electrónico pequeno para xestionar información persoal e profesional, como contactos e tarefas.

Sectores a los que va dirigido

Agricultura Comercio/retail Industria Transporte y logística

Características

  • Pode integrarse con outros e dispón de API documentada
  • É software libre, o código está publicado cunha licencia de Software Libre
  • Produto propio

Clasificación tecnológica

IoT

Tipo de arquitectura

Ecosistema tecnológico

Modelo de negocio

Tipo de entidad

Empresa

Año de constitución

2021

Dimensión

Microempresa

Número de empleados

0 - 9

Mujeres (%)

0% - 24%

Técnicos (%)

75% - 100%

Sedes

Santiago De Compostela

Sedes en provincias galegas

A Coruña


Edificio Quercus IP Rua Letonia
15707, Santiago De Compostela, A Coruña