TAID-BT – Rexistrador de temperatura homologado EN-12830

Aplicaciones de localización y monitorización

TAID-BT é un rexistrador de temperatura para vehículos e cámaras frigoríficas, aprobado segundo a norma EN-12830 para rexistradores de temperatura para transporte, almacenamento e distribución de alimentos refrixerados, conxelados e ultraconxelados.
Comunica por RF868 e Bluetooth, podendo actuar como hub doutros dispositivos auxiliares como sensores de temperatura, etc.
TAID-BT ten dúas sondas con cable para un rexistro preciso de temperatura de -40º a +85º.

Innovaciones destacables

Deseñado para o rexistro interno da trazabilidade da temperatura de plataformas frigoríficas fixas ou móbiles.
Permite instalar ata 2 sondas de temperatura PT100 para zonas independentes de refrixeración/conxelación ou ultraconxelación.
Alimentación a 12 ou 24 Vdc, para instalación en calquera tipo de vehículo ou cámara fixa.
Batería de respaldo para seguir rexistrando temperatura en caso de falla de alimentación principal.
Dispón de 2 entradas dixitais de propósito xeral e unha interface RS232.

Sectores a los que va dirigido

Agricultura Comercio/retail Industria de procesados Pesca Transporte y logística

Características

  • Pode integrarse con outros e dispón de API documentada

Clasificación tecnológica

Electrónica y semiconductores
Maquinaria industrial
Sensorial

Tipo de arquitectura

Ecosistema tecnológico

Amazon AWS
Google Cloud
Microsoft Azure
Oracle Cloud
Propio

Modelo de negocio

B2B (Business-To-Business)
B2B2C (Business-To-Business-To-Consumer)
B2C (Business-To-Consumer)

Tipo de entidad

Empresa

Año de constitución

2000

Dimensión

Pequeña Empresa

Número de empleados

10 - 49

Mujeres (%)

25% - 49%

Técnicos (%)

50% - 74%

Sedes

Culleredo

Sedes en provincias galegas

A Coruña


AVenida Vilaboa, 160 Bajo
15174, Culleredo, A Coruña

Galería