Verial Comercial Veterinria

Aplicaciones de gestión

A trazabilidade nos medicamentos e cumprir coa normativa sanitaria é esencial para este sector. Verial Comercial Veterinaria, ademais da xestión de receitas por veterinario e as listaxes oficiais, achega unha potente xestión que cobre todas as necesidades do sector.

Sectores a los que va dirigido

Comercio/retail

Características

  • Pode integrarse con outros e dispón de API documentada

Clasificación tecnológica

Windows

Tipo de arquitectura

Servidores cliente

Ecosistema tecnológico

Propio

Modelo de negocio

B2B (Business-To-Business)
B2C (Business-To-Consumer)

Tipo de entidad

Empresa

Año de constitución

1999

Dimensión

Microempresa

Número de empleados

0 - 9

Mujeres (%)

50% - 74%

Técnicos (%)

75% - 100%

Sedes

Milladoiro-ames

Sedes en provincias galegas

A Coruña


Rúa das Hedras, nº 2, 2ºA-Parq. Emp. Novo Milladoiro
15895, Milladoiro-ames, Coruña

Galería