Verial Librerías

Aplicaciones de gestión

Verial Libros, cun percorrido de case 3 décadas, é o programa que permite xestionar todas as vertentes do sector, con desenvolvementos específicos para cada unha delas: librerías e papelerías, editoriais e distribuidoras. Complementadas con integracións como SINLI, CEGALRED, GLOBALBOOK, etc.

Sectores a los que va dirigido

Comercio/retail

Características

  • Pode integrarse con outros e dispón de API documentada

Clasificación tecnológica

Windows

Tipo de arquitectura

Local

Ecosistema tecnológico

Propio

Modelo de negocio

B2C (Business-To-Consumer)

Tipo de entidad

Empresa

Año de constitución

1999

Dimensión

Microempresa

Número de empleados

0 - 9

Mujeres (%)

50% - 74%

Técnicos (%)

75% - 100%

Sedes

Milladoiro-ames

Sedes en provincias galegas

A Coruña


Rúa das Hedras, nº 2, 2ºA-Parq. Emp. Novo Milladoiro
15895, Milladoiro-ames, Coruña

Galería