Creación de contidos dixitais e multimedia basados en datos para novos medios – Visual Data.

Contenidos TDT, vídeo, sonido, …

[VALORAR] Desenvolvemento de contidos audiovisuais multimedia de alto impacto baseados en datos para impacto publicitario desde novos medios. Engloba o desenvolvemento de visual data, é dicir, visualización de datos orientado a, por unha banda, a informar e, por outra, a entreter ao potencial cliente, de forma que se desenvolva un sistema de “infotainment” (información + entretemento), que permita potencia e sobredimensionar a experiencia de produto, dotándoa dunha dimensión social.

Etiquetas

Ver ficha completa de empresa

Tipo de entidad

Empresa

Año de constitución

2018

Dimensión

Microempresa

Número de empleados

0 - 9

Mujeres (%)

25% - 49%

Técnicos (%)

75% - 100%

Sedes

Lugo

Sedes en provincias galegas

Lugo