Actividades destacadas

Portais e plataformas web
WeKAb é a primeira plataforma web especializada de traballo para formadores para o emprego.

Estatísticas

Principais sectores clientes

Educación (75% - 100%)

Facturación servizos e produto

Servizos (75% - 100%)

Produtos (0% - 24%)

Mercados

Galicia (75% - 100%)

España (0% - 24%)

Perfil

Tipo de entidade

Empresa

Ano de constitución

2015

Dimensión

Microempresa

Número de empregados

0 - 9

Mulleres (%)

0% - 24%

Técnicos (%)

75% - 100%

Sedes

Monterroso
A Coruña

Sedes en provincias galegas

A Coruña


Rúa Benigno Vázquez, 22
27560, Monterroso, Lugo

Información

Razón social

3P Ventures, S.L.

NIF

B27464593

Código CNAE

6312

Clasificación entidade criterio UE

Microempresa

Orixe

Constitución clásica

Facturación

Ata 200.000€