Fondos públicos

XUVENTUDE MENTORING

Programa integral de formación e mentoring destinado a persoas mozas tituladas e inscritas no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil na Comunidade Autónoma de Galicia, cofinanciado polo Fondo Social Europeo e a Iniciativa de Emprego Xuvenil, nun 91,89%, con cargo ao Programa Operativo de Emprego Xuvenil, para o período 2014-2020, no eixe prioritario 5, obxectivo temático 8, prioridade de investimento 8.2, obxectivo específico 8.2.1, medida 8.2.1.1.

IG239 – OBRADOIROS Á DIXITALIZACIÓN INDUSTRIA 4.0 (2020)

Programa do IGAPE consistente na celebración de espazos de encontro entre empresas para explorar solucións tecnolóxicas e vías de colaboración que dean lugar a proxectos de implementación de ferramentas dixitais colaborativas sectoriais susceptibles de optar ás axudas establecidas nestas bases ou noutras convocatorias, ou ben oportunidades de hibridación intersectorial.

Financiamento recibido para os proxectos: “OBRADOIRO: Explotación dos contidos dixitais na Industria galega – Edición 2020”, “OBRADOIRO: Foro sectorial para o fomento da Industria 4.0: Industrias Creativas” e “OBRADOIRO: Foro sectorial para o fomento da Industria 4.0: Téxtil e sectores afíns”.

IG239 – OBRADOIROS Á DIXITALIZACIÓN INDUSTRIA 4.0 (2019)

Programa do IGAPE consistente na celebración de espazos de encontro entre empresas para explorar solucións tecnolóxicas e vías de colaboración que dean lugar a proxectos de implementación de ferramentas dixitais colaborativas sectoriais susceptibles de optar ás axudas establecidas nestas bases ou noutras convocatorias, ou ben oportunidades de hibridación intersectorial.

Financiamento recibido para os proxectos: “Explotación dos contidos dixitais na Industria galega – Edición 2019” e “Foro sectorial para o fomento da Industria 4.0: Industrias Creativas”.

AXUDAS ÁS AGRUPACIÓNS EMPRESARIAIS (CLÚSTERS) INNOVADORAS EN GALICIA (2019)

A través desta aXuda (procedEmento IG193) O Igape concede ás agrupacións empresariais (clústers) innovadoras na Comunidade Autónoma de Galicia financiación destinada a dar soporte á estrutura para a realización de accións a desenvolver no trienio 2019-2021 encamiñadas a facilitar a interconexión das empresas, a formación dos seus empregados, fomentar as actividades innovadoras, abrir novos mercados e propiciar a internacionalización.

O período de financiación abarca desde maio de 2019 ata outubro de 2021.

COLABORACIÓN COA AXENCIA GALEGA DE INNOVACIÓN (GAIN) NA DIFUSIÓN DO PROGRAMA C-VOUCHER

O Cluster TIC Galicia, xunto a outros clusters sectoriais, colabora coa Axencia Galega de Innovación (GAIN) nas accións de difusión do proxecto europeo C-Voucher, que pretende desenvolver novas cadeas de valor circulares (cradle to cradle), irrompendo os modelos de negocio de liñas lineais tradicionais (cradle to waste) mediante colaboración combinada con expertos en Design Thinking e Circularidade. Convenio de colaboración.

AXUDAS DO IGAPE GALICIA EXPORTA ORGANISMOS INTERMEDIOS (2019)

O proxecto subvencionado consta de dúas accións: Participación en Misión empresarial directa a Israel, en Febreiro de 2020 e unha Misión Inversa Multipais a través da cal se invitaron a 8 axentes internacionais (partners, potenciais clientes das empresas asociadas, etc.) para fomentar a colaboración e a creación dun clima de confianza que permita pechar acordos comerciais ou estratéxicos.

IG239 – OBRADOIROS Á DIXITALIZACIÓN INDUSTRIA 4.0 (2018)

Programa do IGAPE consistente na celebración de espazos de encontro entre empresas para explorar solucións tecnolóxicas e vías de colaboración que dean lugar a proxectos de implementación de ferramentas dixitais colaborativas sectoriais susceptibles de optar ás axudas establecidas nestas bases ou noutras convocatorias, ou ben oportunidades de hibridación intersectorial.

Financiamento recibido para os proxectos “Explotación dos contidos dixitais na Industria galega” (Primera convocatoria) e “Mercado Tecnolóxico das Comunicacións Gráficas” (Segunda convocatoria)

AXUDAS PARA O APOIO A AEIS CON OBXECTO DE MELLORAR A COMPETITIVIDADE DAS PEMES (2017)

O Clúster TIC Galicia foi beneficiario destas axudas financiadas polo Ministerio de Economía, Industria e Competitivdade para o proxecto “Intelixencia Artificial colaborativa para a Industria Conectada 4.0”

O proxecto ten por obxecto explorar as necesidades comúns e específicas para o desenvolvemento de novos algoritmos (Intelixencia Artificial) destinados ao tratamento masivo de datos en entornos industriais, especialmente de industria manufactureira.

AXUDAS ÁS AGRUPACIÓNS EMPRESARIAIS (CLÚSTERS) INNOVADORAS EN GALICIA (2016)

A través desta axuda (procedemento IG193) o Igape concede ás agrupacións empresariais (clústers) innovadoras na Comunidade Autónoma de Galicia financiación destinada a dar soporte á estrutura para a realización de accións a desenvolver no trienio 2016-2018 encamiñadas a facilitar a interconexión das empresas, fomentar as actividades innovadoras, abrir novos mercados e propiciar a internacionalización.

O período de financiación abarca desde setembro de 2016 ata outubro de 2018.