Actividades destacadas

Actividades I+D Consultoría Conectividade e integración de sistemas Desenvolvemento de software Hardware de base
Deseño e implantación de solucións de automatización de procesos industriais e de servizos, basadas en hardware e software libre. Deseño e fabricación de sistemas electrónicos basados en hardware libre.

Estatísticas

Principais sectores clientes

Administración Pública (0% - 24%)

I+D (25% - 49%)

Saúde (50% - 74%)

Facturación servizos e produto

Servizos (75% - 100%)

Produtos (0% - 24%)

Mercados

Galicia (75% - 100%)

Perfil

Tipo de entidade

Empresa

Ano de constitución

2019

Dimensión

Microempresa

Número de empregados

0 - 9

Mulleres (%)

0% - 24%

Técnicos (%)

75% - 100%

Sedes

Fene

Sedes en provincias galegas

A Coruña


Avda. Marqués de Figueroa 63
15500, Fene, A Coruña

Información

Razón social

Anta Norte, S.L.

NIF

B70580097

Código CNAE

7112

Clasificación entidade criterio UE

Microempresa

Orixe

Constitución clásica

Facturación

Ata 200.000€