Actividades destacadas

Actividades I+D Desenvolvemento de software
CODEE é unha empresa de base tecnolóxica spin-off da Universidade de A Coruña. É unha empresa innovadora cuxa misión é acelerar o mundo dixitalizado empoderando ás empresas para desenvolver software máis rápido.
A solución de CODEE proporciona a automatizacion de testeo do codigo especializada no rendemento permitindo detectar problemas de rendemento no inicio do ciclo de vida do desenvolvemento de software, aforrando horas de tempo para o programador nas fases de testeo e codificación.

Estatísticas

Principais sectores clientes

TIC (75% - 100%)

Facturación servizos e produto

Servizos (0% - 24%)

Produtos (75% - 100%)

Mercados

Mundo (75% - 100%)

Perfil

Tipo de entidade

Empresa

Ano de constitución

2012

Dimensión

Pequena Empresa

Número de empregados

10 - 49

Mulleres (%)

25% - 49%

Técnicos (%)

50% - 74%

Sedes

Cambre

Sedes en provincias galegas

A Coruña


Paseo Marítimo, 22b. O Temple
15679, Cambre, A Coruña

Información

Razón social

Appentra Solutions, S.L.

NIF

B70340872

Código CNAE

7220

Clasificación entidade criterio UE

Pequena Empresa

Orixe

Spin-off universidade

Certificacións en vigor

Iniciativa de Empleo de Base Tecnológica (IEBT)
Pyme Innovadora

Patentes e marcas propias rexistradas

Facturación

Ata 200.000€