Actividades destacadas

Consultoría Desenvolvemento de software Portais e plataformas web
Atlantic é unha empresa de recente creación que conta con dúas áreas diferenciadas de negocio:
•Área de deseño web e comercio electrónico: especializada en ofrecer solucións de comercio electrónico a pequenas e medianas empresas dispoñendo de solucións específicas para o sector vitivinícola e o comercio de proximidade.
•Área de enxeñería e consultoría IT: ofrece servizos de desenvolvemento de software a medida mediante tecnoloxías Microsoft .Net e de solucións na nube empregando Microsoft Azu

Estatísticas

Principais sectores clientes

TIC (50% - 74%)

Sector primario (25% - 49%)

Facturación servizos e produto

Servizos (75% - 100%)

Produtos (0% - 24%)

Mercados

Galicia (50% - 74%)

España (50% - 74%)

Perfil

Tipo de entidade

Empresa

Ano de constitución

2020

Dimensión

Microempresa

Número de empregados

0 - 9

Mulleres (%)

0% - 24%

Técnicos (%)

0% - 24%

Sedes

Vilagarcía De Arousa

Sedes en provincias galegas

Pontevedra


r/ Arzobispo Lago, 1, 2
36600, Vilagarcía De Arousa, Pontevedra

Información

Razón social

SEDIX Ingeniería Técnica en Informática, S.L.P.

NIF

B94202140

Código CNAE

6209

Clasificación entidade criterio UE

Microempresa

Orixe

Constitución clásica

Patentes e marcas propias rexistradas

Facturación

Ata 200.000€