Actividades destacadas

Actividades I+D Conectividade e integración de sistemas Desenvolvemento de software Telecomunicacións e operadoras
A Fundación ten como misión contribuír ao avance da Ciencia e a Técnica, mediante a investigación e aplicación de computación e comunicacións de altas prestacións, así comooutros recursos das tecnoloxías da información, en colaboración con outras institucións, para o beneficio da Sociedade. Servizos I+D+i de HPC, Cloud, Big Data, IA, computación cuántica, almacenamento, comunicacións, e-Learning, GIS, proxectos e consultoría relacionada con estas áreas en altas prestacións

Estatísticas

Principais sectores clientes

Administración Pública (0% - 24%)

Facturación servizos e produto

Servizos (0% - 24%)

Produtos (75% - 100%)

Mercados

Galicia (75% - 100%)

Perfil

Tipo de entidade

Centro Tecnolóxico

Ano de constitución

1993

Dimensión

Pequena Empresa

Número de empregados

10 - 49

Mulleres (%)

0% - 24%

Técnicos (%)

75% - 100%

Sedes

Santiago De Compostela

Sedes en provincias galegas

A Coruña


Avenida de Vigo, s/n
15705, Santiago De Compostela, A Coruña

Información

Razón social

Avenida de Vigo, s/n. 15705 Santiago de Compostela, A Coruña

NIF

G15852981

Código CNAE

7219

Clasificación entidade criterio UE

Pequena Empresa

Orixe

Constitución clásica

Certificacións en vigor

ISO 50001

Facturación

200.001€ - 500.000€