Actividades destacadas

Desenvolvemento de software Portais e plataformas web
En Bolboreta Labs estamos especializado no desenvolvemento de apps móbiles nativas para os sistemas Android e iOS e plataformas de software a medida. Abarcamos todo o proceso de desenvolvemento, desde dar forma á idea inicial, deseño, desenvolvemento, monetización, test e probas, ata a publicación na AppStore e Google Play. Se unha app ou proxecto require o desenvolvemento de software específico a medida ou backends tanto para a integración e comunicación con outros sistemas.

Estatísticas

Principais sectores clientes

TIC (25% - 49%)

Administración Pública (0% - 24%)

Industria (25% - 49%)

Facturación servizos e produto

Servizos (75% - 100%)

Produtos (0% - 24%)

Mercados

Galicia (75% - 100%)

España (0% - 24%)

Perfil

Tipo de entidade

Empresa

Ano de constitución

2014

Dimensión

Microempresa

Número de empregados

0 - 9

Mulleres (%)

0% - 24%

Técnicos (%)

0% - 24%

Sedes

Santiago De Compostela

Sedes en provincias galegas

A Coruña


Calle Letonia 2, B1.6
15707, Santiago De Compostela, A Coruña

Información

Razón social

Bolboreta Labs, S.L.

NIF

B70585906

Código CNAE

6201

Clasificación entidade criterio UE

Microempresa

Orixe

Constitución clásica

Facturación

Ata 200.000€