Actividades destacadas

Consultoría Desenvolvemento de software Hardware de base Portais e plataformas web Soporte e mantemento de infraestruturas e sistemas
Somos unha cooperativa de traballadores técnicos multidisciplinares, que traballan realizando os proxectos de dixitalización de empresas e MVP (Mínimo Produto Viable) para startUps e empresas que requiren dun mantemento ou implementación de software a medida das necesidades.

Resúmese no noso Lema: "Se tes unha idea, tomemos un café".

Estatísticas

Principais sectores clientes

Cultura e entretemento (0% - 24%)

Administración Pública (0% - 24%)

Sector primario (0% - 24%)

Cultura e entretemento (25% - 49%)

Defensa e seguridade (0% - 24%)

TIC (0% - 24%)

Industria (0% - 24%)

Facturación servizos e produto

Servizos (75% - 100%)

Produtos (0% - 24%)

Mercados

Galicia (50% - 74%)

España (0% - 24%)

Europa (25% - 49%)

Mundo (0% - 24%)

Perfil

Tipo de entidade

Empresa

Ano de constitución

2018

Dimensión

Microempresa

Número de empregados

0 - 9

Mulleres (%)

25% - 49%

Técnicos (%)

75% - 100%

Sedes

Ribeira

Sedes en provincias galegas

A Coruña


Fafian nº29 (Viveiro de Empresas)
15960, Ribeira, A Coruña

Información

Razón social

Centro Tecnoloxico Do Barbanza S.Coop. Galega

NIF

F70585658

Código CNAE

6201

Clasificación entidade criterio UE

Microempresa

Orixe

Constitución clásica

Facturación

Ata 200.000€