Actividades destacadas

Consultoría Conectividade e integración de sistemas Desenvolvemento de software Portais e plataformas web Soporte e mantemento de infraestruturas e sistemas
Desde 2008 trabajamos con Odoo y exclusivamente con Odoo, tenemos amplia experiencia funcional y técnica en todas las versiones, desde la versión 5.0.

Estatísticas

Principais sectores clientes
Facturación servizos e produto

Servizos (75% - 100%)

Produtos (0% - 24%)

Mercados

Galicia (50% - 74%)

España (25% - 49%)

Perfil

Tipo de entidade

Empresa

Ano de constitución

2015

Dimensión

Microempresa

Número de empregados

0 - 9

Mulleres (%)

0% - 24%

Técnicos (%)

75% - 100%

Sedes

Lugo

Sedes en provincias galegas

Lugo


Rnd. Músico Xosé Castiñeira Nº15 Ent-A
27002, Lugo, Lugo

Información

Razón social

Comunitea Servicios Tecnológicos, S.L.

NIF

B27466309

Código CNAE

0620

Clasificación entidade criterio UE

Microempresa

Orixe

Constitución clásica

Facturación

200.001€ - 500.000€