Actividades destacadas

Actividades I+D Consultoría Conectividade e integración de sistemas Desenvolvemento de software Portais e plataformas web
Dos Espacios conta con tres áreas de negocio diferenciadas e complementarias:
1. Consultoría TIC e desenvolvemento de software.
2. Asistencia Técnica de Proxectos.
3. Comunicación e Marketing público.

Estatísticas

Principais sectores clientes

Administración Pública (50% - 74%)

Comercio/retail (0% - 24%)

Turismo (0% - 24%)

Facturación servizos e produto

Servizos (75% - 100%)

Produtos (0% - 24%)

Mercados

Galicia (75% - 100%)

España (0% - 24%)

Perfil

Tipo de entidade

Empresa

Ano de constitución

2007

Dimensión

Pequena Empresa

Número de empregados

10 - 49

Mulleres (%)

75% - 100%

Técnicos (%)

50% - 74%

Sedes

Vilagarcía De Arousa
Santiago De Compostela

Sedes en provincias galegas

A Coruña

Pontevedra


Rúa Pablo Picasso, 1 1º Oficina E
36600, Vilagarcía De Arousa, Pontevedra

Información

Razón social

Dos Espacios Internet Consulting, S.L.

NIF

B36562445

Código CNAE

7410

Clasificación entidade criterio UE

Pequena Empresa

Orixe

Constitución clásica

Facturación

200.001€ - 500.000€