Actividades destacadas

Consultoría
Consultora estratégica digital. Think big, think digital.

Estatísticas

Principais sectores clientes

Educación (50% - 74%)

Industria enerxética (25% - 49%)

Servizos profesionais (0% - 24%)

Facturación servizos e produto

Servizos (75% - 100%)

Produtos (0% - 24%)

Mercados

Galicia (75% - 100%)

España (0% - 24%)

Mundo (0% - 24%)

Perfil

Tipo de entidade

Empresa

Ano de constitución

2019

Dimensión

Microempresa

Número de empregados

0 - 9

Mulleres (%)

0% - 24%

Técnicos (%)

0% - 24%

Sedes

A Coruña

Sedes en provincias galegas

A Coruña


Avenida Concordia, 66, Bajo
15009, A Coruña, A Coruña

Información

Razón social

Entremetidos, S.L.

NIF

B70576699

Código CNAE

7311

Clasificación entidade criterio UE

Microempresa

Orixe

Constitución clásica

Patentes e marcas propias rexistradas

Facturación

Ata 200.000€