Estatísticas

Principais sectores clientes

TIC (50% - 74%)

Industria (0% - 24%)

Facturación servizos e produto

Servizos (75% - 100%)

Produtos (0% - 24%)

Mercados

Galicia (75% - 100%)

España (0% - 24%)

Perfil

Tipo de entidade

Empresa

Ano de constitución

2015

Dimensión

Microempresa

Número de empregados

0 - 9

Mulleres (%)

25% - 49%

Técnicos (%)

50% - 74%

Sedes

Santiago De Compostela

Sedes en provincias galegas

A Coruña

Sedes en España

Madrid


Plaza de Camilo Díaz Baliño, nº17
15704, Santiago De Compostela, A CORUÑA

Información

Razón social

Formas, Sistemas y Soluciones, S.L.

NIF

B15638976

Código CNAE

6910

Clasificación entidade criterio UE

Microempresa

Orixe

Constitución clásica

Patentes e marcas propias rexistradas

Facturación

Ata 200.000€