Actividades destacadas

Desenvolvemento de software Portais e plataformas web
Axencia dixital con experiencia en desenvolvemento de produtos dixitais: sitios web, eBooks interactivos, aplicacións, Realidade aumentada, SEO e SEM

Estatísticas

Principais sectores clientes

Administración Pública (25% - 49%)

Turismo (50% - 74%)

Sector primario (0% - 24%)

Facturación servizos e produto

Servizos (75% - 100%)

Produtos (0% - 24%)

Mercados

Galicia (75% - 100%)

Perfil

Tipo de entidade

Empresa

Ano de constitución

2003

Dimensión

Microempresa

Número de empregados

0 - 9

Mulleres (%)

0% - 24%

Técnicos (%)

75% - 100%

Sedes

O Grove

Sedes en provincias galegas

Pontevedra


Batalla de Lepanto, 49, Baixo
36980, O Grove, Pontevedra

Información

Razón social

Imaxina Novas Tecnoloxías, S.L.

NIF

B36439719

Código CNAE

6209

Clasificación entidade criterio UE

Microempresa

Orixe

Constitución clásica

Facturación

Ata 200.000€