Actividades destacadas

Estatísticas

Principais sectores clientes
Facturación servizos e produto

Servizos (0% - 24%)

Produtos (75% - 100%)

Mercados

Perfil

Tipo de entidade

Ano de constitución

Dimensión

Número de empregados

0 - 9

Mulleres (%)

0% - 24%

Técnicos (%)

0% - 24%

Sedes, ,

Información

Razón social

NIF

Código CNAE

Clasificación entidade criterio UE

Orixe

Facturación

Ata 200.000€