Actividades destacadas

Actividades I+D Consultoría Desenvolvemento de software Portais e plataformas web
INOVA é unha consultora tecnolóxica que ofrece servizos a empresas privadas e entidades públicas a través de tres grandes áreas: Innovación, Dixitalización e Sustentabilidade. No ámbito da dixitalización, desenvolve estratexias de transformación dixital; implanta solucións de intelixencia de negocio (BI), ferramentas de mellora da produtividade e plataformas de xestión de clientes (CRM) e; realiza proxectos de redeseño e dixitalización de procesos. Realiza proxectos no ámbito da Industria 4.0.

Estatísticas

Principais sectores clientes

Administración Pública (25% - 49%)

Facturación servizos e produto

Servizos (75% - 100%)

Produtos (0% - 24%)

Mercados

Galicia (75% - 100%)

España (0% - 24%)

Europa (0% - 24%)

Perfil

Tipo de entidade

Empresa

Ano de constitución

2003

Dimensión

Pequena Empresa

Número de empregados

10 - 49

Mulleres (%)

50% - 74%

Técnicos (%)

50% - 74%

Sedes

Vigo

Sedes en provincias galegas

Pontevedra


Paseo do Príncipe, 30, 3º
36202, Vigo, Pontevedra

Información

Razón social

Inovalabs Digital, S.L.

NIF

B36927515

Código CNAE

8299

Clasificación entidade criterio UE

Pequena Empresa

Orixe

Constitución clásica

Patentes e marcas propias rexistradas

Facturación

500.001€ - 2.000.000€