Actividades destacadas

Actividades I+D Conectividade e integración de sistemas Soporte e mantemento de infraestruturas e sistemas Telecomunicacións e operadoras

Estatísticas

Principais sectores clientes

Administración Pública (0% - 24%)

Industria (25% - 49%)

Cidadanía (50% - 74%)

Facturación servizos e produto

Servizos (75% - 100%)

Produtos (0% - 24%)

Mercados

Galicia (75% - 100%)

España (0% - 24%)

Perfil

Tipo de entidade

Empresa

Ano de constitución

2010

Dimensión

Microempresa

Número de empregados

0 - 9

Mulleres (%)

0% - 24%

Técnicos (%)

25% - 49%

Sedes

Lugo

Sedes en provincias galegas

Lugo

Ourense

Pontevedra


Rúa Tui, 34 Baixo
27004, Lugo, Lugo

Información

Razón social

iteGal Servicios TIC, S.L.

NIF

B27405125

Código CNAE

6120

Clasificación entidade criterio UE

Microempresa

Orixe

Constitución clásica

Patentes e marcas propias rexistradas

Facturación

500.001€ - 2.000.000€