Actividades destacadas

Consultoría Desenvolvemento de software Portais e plataformas web
Axencia de Marketing Dixital 360 e Deseño Web para PEMES.

Estatísticas

Principais sectores clientes

Administración Pública (0% - 24%)

Comercio/retail (50% - 74%)

Industria automoción (0% - 24%)

Construción e inmobiliaria (0% - 24%)

Facturación servizos e produto

Servizos (75% - 100%)

Produtos (0% - 24%)

Mercados

Galicia (75% - 100%)

España (0% - 24%)

Europa (0% - 24%)

Mundo (0% - 24%)

Perfil

Tipo de entidade

Autónomo

Ano de constitución

2020

Dimensión

Microempresa

Número de empregados

0 - 9

Mulleres (%)

50% - 74%

Técnicos (%)

75% - 100%

Sedes

Carballo

Sedes en provincias galegas

A CoruñaInformación

Razón social

José Manuel Vázquez Collazo

NIF

53305815A

Código CNAE

7311

Clasificación entidade criterio UE

Microempresa

Orixe

Constitución clásica

Facturación

Ata 200.000€