Actividades destacadas

Actividades I+D Consultoría Conectividade e integración de sistemas Desenvolvemento de software Soporte e mantemento de infraestruturas e sistemas
Innovación tecnológica, integración de sistemas, ingeniería del software.

Estatísticas

Principais sectores clientes

Servizos financeiros (75% - 100%)

Facturación servizos e produto

Servizos (75% - 100%)

Produtos (0% - 24%)

Mercados

Galicia (75% - 100%)

Europa (0% - 24%)

Perfil

Tipo de entidade

Empresa

Ano de constitución

2018

Dimensión

Pequena Empresa

Número de empregados

10 - 49

Mulleres (%)

0% - 24%

Técnicos (%)

75% - 100%

Sedes

A CoruÑa

Sedes en provincias galegas

A Coruña

Pontevedra


Polígono Industrial Pocomaco, Quinta Avenida, 91 MANS PAIDEIA
15190, A CoruÑa, A CORUÑA

Información

Razón social

Oden Desarrollo de Sistemas y Aplicaciones Informáticas, S.L.

NIF

B94175106

Código CNAE

6202

Clasificación entidade criterio UE

Pequena Empresa

Orixe

Constitución clásica

Facturación

2.000.001€ - 10.000.000€