Actividades destacadas

Consultoría
Transformación dixital, páxinas web, RRSS, tendas on-line, papelería, naming, imaxe corporativa, comunicación empresarial, etc.

Estatísticas

Principais sectores clientes

Saúde (25% - 49%)

Comercio/retail (75% - 100%)

Facturación servizos e produto

Servizos (50% - 74%)

Produtos (25% - 49%)

Mercados

Galicia (75% - 100%)

España (0% - 24%)

Perfil

Tipo de entidade

Empresa

Ano de constitución

2004

Dimensión

Microempresa

Número de empregados

0 - 9

Mulleres (%)

75% - 100%

Técnicos (%)

75% - 100%

Sedes

A Coruña

Sedes en provincias galegas

A Coruña


Durán Loriga, 11, 5ºD
15003, A Coruña, A Coruña

Información

Razón social

Pastora Vázquez Hernández

NIF

32793262T

Código CNAE

7311

Clasificación entidade criterio UE

Microempresa

Orixe

Constitución clásica

Facturación

Ata 200.000€