Actividades destacadas

Actividades de promoción da ciencia e a tecnoloxía Actividades I+D Automatización, robótica, visión artificial Big Data e Ciencia de Datos Business Intelligence e analítica Conectividade e integración de sistemas Consultoría Dixitalización de procesos e transformación dixital Formación tecnolóxica e soft skills Intelixencia artificial Soporte e mantemento de infraestruturas e sistemas
Empresa de servicios y productos digitales, en especial relacionada con las áreas de analítica avanzada de datos y extracción de conocimiento, desarrollo de algoritmos de machine y deep learning e infraestructuras de contenedores virtuales para Big Data

Estatísticas

Principais sectores clientes

Saúde (0% - 24%)

Transporte e loxística (0% - 24%)

Educación (0% - 24%)

Cidades intelixentes (0% - 24%)

Administración Pública (0% - 24%)

Industria (0% - 24%)

Defensa e seguridade (0% - 24%)

Facturación servizos e produto

Servizos (75% - 100%)

Produtos (0% - 24%)

Mercados

Galicia (25% - 49%)

España (25% - 49%)

Europa (25% - 49%)

Mundo (0% - 24%)

Perfil

Tipo de entidade

Empresa

Ano de constitución

2014

Dimensión

Pequena Empresa

Número de empregados

10 - 49

Mulleres (%)

50% - 74%

Técnicos (%)

75% - 100%

Sedes

Vigo

Sedes en provincias galegas

Pontevedra


Calle López de Neira 3, Oficina 408, 36202 Vigo
36202, Vigo, Pontevedra

Información

Razón social

Possible Incorporated, S.L.

NIF

36165527M

Código CNAE

6202

Clasificación entidade criterio UE

Pequena Empresa

Orixe

Constitución clásica

Patentes e marcas propias rexistradas

Facturación

Ata 200.000€