Actividades destacadas

Desenvolvemento de software Portais e plataformas web
Agencia de desarrollo web, móvil y gráfico

Estatísticas

Principais sectores clientes

Turismo (75% - 100%)

Comercio/retail (0% - 24%)

Facturación servizos e produto

Servizos (50% - 74%)

Produtos (25% - 49%)

Mercados

Galicia (75% - 100%)

España (0% - 24%)

Mundo (0% - 24%)

Perfil

Tipo de entidade

Empresa

Ano de constitución

2002

Dimensión

Microempresa

Número de empregados

0 - 9

Mulleres (%)

50% - 74%

Técnicos (%)

75% - 100%

Sedes

Santiago De Compostela

Sedes en provincias galegas

A Coruña

Sedes fóra de España

Andorra


Rúa Letonia, 2 - B1.5
15707, Santiago De Compostela, A Coruña

Información

Razón social

Primate Multimedia Ibérica, S.L.

NIF

B15825136

Código CNAE

6209

Clasificación entidade criterio UE

Microempresa

Orixe

Constitución clásica

Patentes e marcas propias rexistradas

Facturación

200.001€ - 500.000€