Actividades destacadas

Actividades I+D Consultoría Conectividade e integración de sistemas Desenvolvemento de software Portais e plataformas web
Solucións tecnolóxicas TIC & Enxenería.
Desenvolvemento software empresarial.
Plataformas Web, Cloud e apps.

Estatísticas

Principais sectores clientes

Sector primario (75% - 100%)

TIC (0% - 24%)

Facturación servizos e produto

Servizos (75% - 100%)

Produtos (0% - 24%)

Mercados

Galicia (75% - 100%)

Perfil

Tipo de entidade

Empresa

Ano de constitución

2015

Dimensión

Microempresa

Número de empregados

0 - 9

Mulleres (%)

0% - 24%

Técnicos (%)

0% - 24%

Sedes

Vilagarcia De Arousa

Sedes en provincias galegas

Pontevedra


Rúa Arealonga
36600, Vilagarcia De Arousa, Pontevedra

Información

Razón social

Qualigy Solutions Innovation, S.L.

NIF

B94117199

Código CNAE

2365

Clasificación entidade criterio UE

Microempresa

Orixe

Constitución clásica

Certificacións en vigor

Iniciativa de Empleo de Base Tecnológica (IEBT)

Facturación

Ata 200.000€